Fi satsar särskilt på kommun- och regionvalen 2022

19 augusti 2022

2022 satsar vi särskilt intensivt på kommun- och regionvalen. Partiet finns idag representerat i 12 kommuner runt om i landet, samt en region. Där har vi byggt parlamentarisk erfarenhet och åstadkommit konkret skillnad i människors liv sedan 2010. I valet 2022 ställer vi upp med namnvallistor i 15 kommuner och 6 regioner:

Kommunval 2022: Falun, Gnesta, Gullspång, Göteborg, Jönköping, Kiruna, Kungälv, Linköping, Lund, Malmö, Norrtälje, Stockholm, Strömstad, Umeå och Uppsala.

Regionval 2022: Jönköping, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Östergötland

För att ta del av vilka valfrågor som står högst upp på agendan i respektive kommun och region, finns vidare information om alla kommuner och regioner där Feministiskt initiativ ställer upp med listor till valet.

“Att satsa på kommuner och regioner är i linje med partiets långsiktiga valstrategi för att bygga partiet underifrån och nära väljarnas vardag. På dessa nivåer finns vi redan representerade och gör verklig skillnad i människors liv. Här finns tunga feministiska frågor där Fi så uppenbart behövs i dagens och framtidens Sverige. Vi ställer även upp på nationell nivå för att skapa opinion, sätta press på riksdagspartierna i våra kärnfrågor, lyfta våra lokalföreningar och i bästa fall komma in i riksdagen” säger Luis Lineo, partisekreterare och kandidat till riksdag, region (Stockholm) och kommun (Stockholm).

I kommunpolitiken har Feministiskt initiativ – i både opposition eller som del av en styrande majoritet – bland mycket annat fått igenom viktiga reformer gällande mäns våld, exempelvis bostadsgaranti för våldsutsatta (Lund), tredubblat stöd till kvinno- och tjejjourer (Stockholm) screening för våldsutsatthet bland äldre (Uppsala och Göteborg), implementering av policyn Huskurage (Strömstad och Göteborg), boende för hemlösa kvinnor med beroendeproblematik (Göteborg), kunskapshöjande insatser om hedersrelaterat våld och förtryck (Stockholm och Strömstad), skyddat boende för papperslösa våldsutsatta kvinnor (Stockholm), våldsprevention i skolan, Mentors in Violence Prevention MVP (Stockholm och Göteborg).

Andra områden där Fi utmärker sig som särskilt aktiva är antirasism och antidiskriminering, uppvärdering av kvinnodominerade välfärdsyrken, HBTQIA-frågor, miljö- och klimaträttvisa samt levande gles- och landsbygd. Inom miljö- och klimatområdet har partiet exempelvis drivit igenom koldioxidbudget i Gullspång, Strömstad och Uppsala.

Här finns fördjupad information om Fi:s arbete i kommunerna under mandatperioden 2018-2022.