Fi och Mp: vitalisera välfärden med vinstbegränsande bolag

20 augusti 2014

I en debattartikel på DN-debatt idag skriver riksdagskandidaterna Kenneth Hermele och Lotten Sunna från Feministiskt initiativ tillsammans med Miljöpartiets riksdagsledamot Valter Mutt att det är hög tid för en vitalisering av välfärden.

Artikelförfattarna anser att det nu är dags att Sverige på allvar börjar använda offentlig upphandling för att gynna aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, så kallade SVB-bolag samt kooperativ och bolag med tydliga non-profitprinciper inskrivna i bolagsordningen.

Följande krav bör ställas vid upphandling:

•implementerat miljöledningssystem

•jämställdhetsarbete, lönekartläggningar och lönerevisioner
•antidiskrimineringsarbete

Följande åtgärder föreslås också för att stimulera hållbart småföretagande och undanröja hinder för kvinnor och utrikesfödda att starta och driva företag:

•öronmärka speciella statliga fonder för kvinnors och utrikesföddas företagande, detta bör bli en prioritet för pensionsfonderna
•förenkla skattesystemet för småföretag och se över arbetsgivaravgifter för fåmansföretag
•undanröja diskriminering vid kreditbedömning av verksamhetsidéer genom skärpt lagstiftning

Läs debattartikeln ur Dagens DN