Fi kommer aldrig normalisera SD

2 september 2022

“Feministiskt initiativs politik och ideologi utgår från den antirasistiska feminismen. Vi ska därmed vara Sveriges tydligaste och mest pålitliga feministiska och antirasistiska parti. I detta åtagande ingår att vi aldrig, under några omständigheter, ska bidra till att normalisera eller legitimera Sverigedemokraterna (SD) som politiskt parti.”

Parti efter parti har vänt från att för några år sedan ha skarpt kritiserat Sverigedemokraterna och sagt att de absolut inte skulle samarbeta med SD, till att nu bygga sitt tilltänkta regeringsalternativ på SD:s stöd eller på olika sätt imitera SD:s politik.

Därför vill Feministiskt initiativ vara övertydliga. Citatet ovan är inledningen på den policy mot samarbete med Sverigedemokraterna som Fi:s partistyrelse nyligen har antagit, och som gäller för samtliga Fi-politiker i hela landet. I policyn ingår att vi aldrig ska bjuda in SD till debatter eller samtal, vi ska aldrig söka stöd från SD för våra förslag eller samverka med SD i budgetar eller andra politiska förslag, och alltid sträva efter att hitta alternativa sätt för att – även om vi skulle tycka lika som SD i en sakfråga – inte rösta på deras förslag och inte skriva under någonting alls – oavsett om det rör sig om politiska förslag, insändare eller annat – tillsammans med SD.

Feministiskt initiativ kommer aldrig svika antirasismen. Det ska alla väljare kunna vara fullständigt säkra på.

/Teysir Subhi, partiledare för Feministiskt initiativ