Fi i Almedalen 2018

Vi är på plats varje dag på Donners plats, anordnar och deltar i seminarier, möten och intervjuer

Vi är på plats varje dag på Donners plats, anordnar och deltar i seminarier, möten och intervjuer

Donnersplats

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
FI ÄR PÅ DONNERS PLATS
VARJE DAG
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Repression eller rättvisa?

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 1/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: Talarplats, Donners plats

Beskrivning av samhällsfrågan
Personer med olika funktionsvariationer upplever idag försämringar. LSS är en rättighetslagstiftning som är under starkt tryck. Ökar aviserade besparingar och regeländringar effektiviteten eller byts rättvisa mot repression? Är dagens skola likvärdig oavsett funktionalitet?

Medverkande:

 • Björn Häll Kellerman, Förbundet Unga Rörelsehindrade
 • Jonas Franksson, STIL
 • Gudrun Schyman, Samtalsledare och partiledare, Feministiskt initiativ
 • Elisabeth Wallenius, jurist, Ordförande i Funktionsrätt Sverige
 • Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

Våldets olika uttryck – från Metoo till militärt våld

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 2/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: Talarplats, Donners plats

Beskrivning av samhällsfrågan
Våldsutsatta kvinnors erfarenheter är både lokala och globala. Hur hänger våldets olika nivåer ihop och vilka är det som skyddas? Finns det en koppling mellan militarism och nationalism?

Utökad information om evenemanget
Det patriarkala våldet har olika uttryck – i den intima relationen, på arbetsplatserna och i de internationella relationerna. Våldsutsatta kvinnors erfarenheter är både lokala och globala. Hur hänger våldets olika nivåer ihop och vilka är det som skyddas? Finns det en koppling mellan militarism och nationalism? Statens uppgift är att skydda både yttre och inre gränser. Hur ser fördelningen av resurser ut? Vem skyddar stridsvagnarna på Gotland?

Medverkande:

 • Debbie Nujen, Advokat
 • Malin Nilsson, IKFF, internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
 • Pelle Sunvisson, Stockholms Fredsförening
 • Luis Lineo, f.d. Ordf. Män för Jämställdhet, riksdagskandidat Feministiskt initiativ
 • Gudrun Schyman, Samtalsledare och partiledare, Feministiskt initiativ

 

Mingel: Kommer #metoo-rörelsen rita om världspolitiken?

Arrangör:  Feministiskt initiativ
Dag: 2/7 2018 18:30 – 21:00
Plats: St Lars Ruin

POLITIK – MUSIK – SPOKEN WORD
Programstart 19:00
Mingelstart 18:30

Metoo-rörelse är revolutionerande, den har satt sexuella trakasserier, övergrepp och våld mot kvinnor på dagordningen på alla nivåer i samhället. Nu är det dags att införa detta feministiska engagemang in i politiken i Sverige och internationellt!

Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ och Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ kommer att samtala med svenska och internationella gäster om hur Metoo-rörelsen har påverkat den globala feministiska rörelsen.

Gäster:

– Sylvana Simons, artist och grundaren av det anti-rasistiska partiet Bij1 i Holland
Catríona Graham, styrelseledamot i Irlands nationella kvinnoorganisation
– Yolanda Bohm Ramirez, artist, aktivist och riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ
Luis Lineo, verksamhetsutvecklare, MÄNS ordförande och riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ
 Ikhana och Familjen

Kvällens konferencierer: Yolanda Bohm och Farida Al-Abani!!!

Eventet kommer att vara på svenska och engelska.
Kom du också till S:t Lars kyrkoruin för feministisk diskussion och mingel!

Hur förhåller sig Sveriges asyl- och flyktingpolitik till mänskliga rättigheter?

Arrangör:  Feministiskt initiativ
Dag: 3/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: Talarplats, Donners plats

Beskrivning av samhällsfrågan
Inom loppet av några månader 2015 skiftade Sveriges asylpolitik tvärt. Hur ser situationen ut idag för kvinnor, barn och HBTQ-personer, för flickor som flytt från könsstympning, för ensamkommande?

Utökad information om evenemanget
Inom loppet av några månader 2015 skiftade Sveriges asylpolitik tvärt. Skärpta gränser, flyktingen som hot och värnet av nationalstaten blev en av politikens främsta uppgift. Hur ser situationen ut idag för kvinnor, barn och HBTQ-personer, för flickor som flytt från könsstympning, för ensamkommande?

Medverkande:

 • Bita Eshraghi, Amel-mottagningen, Södersjukhuset
 • Ingela Holmertz, Action Aid
 • Jorge Londono, Rädda Barnens Ungdomsförbund
 • Gudrun Schyman, Samtalsledare och partiledare, Feministiskt initiativ
 • Farida al-Abini, Asyl- och migrationspolitisk talesperson, riksdagskandidat, Feministiskt initiativ
 • Cecilia Herdestam, Vi står inte ut
 • Emma Persson, advokat, ordförande, Flyktinggruppernas riksråd (FARR)
 • Tilda Pontén, jurist, Civil rights Defenders

Hur organiserar vi samhället hållbart?

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 4/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: Talarplats, Donners plats

Beskrivning av samhällsfrågan
Vi lever idag i Sverige som om vi har 4,2 jordklot men vi har bara 1 (ett!). Belastar vi klotet olika? Rik och fattig, man och kvinna, svart och vit?

Utökad information om evenemanget
Vi lever idag i Sverige som om vi har 4,2 jordklot men vi har bara 1 (ett!). Vilka konsekvenser får det när vi ska ställa om? Är flygskatt och köttskatt bara början? Belastar vi klotet olika? Rik och fattig, man och kvinna, svart och vit? Ett samtal om hållbarhet och intersektionell miljö- och klimatpolitik.

Medverkande:

 • Ahmed Al.Qassam, PUSH-Sverige
 • Madeleine van der Veer, WWF
 • Anna Kaijser, Forskare
 • Carmen Blanco Valer, Urfolkpolitisk Talesperson, riksdagskandidat, Feministiskt initiativ
 • Gubb Marit Stigsson, Miljö- och klimatpolitisk talesperson, riksdagskandidat, Feministiskt initiativ
 • Gudrun Schyman, Samtalsledare och partiledare, Feministiskt initiativ
 • David Kihlberg, Naturskyddsföreningen
 • Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar, f.d. meteorolog SVT

I skenet av Metoo

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 5/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: Talarplats, Donners plats

Beskrivning av samhällsfrågan
#metoo har satt sexuella trakasserier, övergrepp och våld mot kvinnor på dagordningen. Det handlar om makt och maktlöshet. Hur påverkar de här patriarkala normerna andra områden på arbetsmarknaden – löner, anställningsformer, arbetstider?

Utökad information om evenemanget
#metoo har satt sexuella trakasserier, övergrepp och våld mot kvinnor på dagordningen. Överallt, från mataffären till maktens korridorer, från sjukvården till styrelserummen, har samma mönster visats upp. Det handlar om makt och maktlöshet. Hur påverkar de här patriarkala normerna andra områden på arbetsmarknaden – löner, anställningsformer, arbetstider?

Medverkande:

 • Sineva Ribeiro, Vårdförbundet
 • Marcus Gustavsson, enhetschef, Göteborgs kommun
 • Rosanna Dinamarca, Vänsterpartiet
 • Gudrun Schyman, Samtalsledare, partiledare, Feministiskt initiativ
 • Annelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
 • Paulina de los Reyes, professor, ekonomisk historia, Stockholms universitet
 • Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby

Dags att pensionera pensionssystemet?

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 6/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: Talarplats, Donners plats

Beskrivning av samhällsfrågan
Nuvarande pensionssystem, med 40 intjäningsår och livslön som beräkningsgrund producerar fattigpensionärer på löpande band. En absolut majoritet är kvinnor. Utrikesfödda som kommit till Sverige i vuxen ålder, har inte en chans att tjäna ihop en rimlig pension. Vad kan vi göra? På kort och lång sikt?

Utökad information om evenemanget
PRO, SPF Seniorerna och SKPF har presenterat en gemensam kravlista till Sveriges politiker. Det handlar om sex ekonomiska krav som de står enade bakom. Tillsammans representerar de cirka 850 000 medlemmar.

Medverkande:

 • Eva Eriksson, Sveriges pensionärsförbund (SPF)
 • Christina Tallberg, Pensionärernas riksorganisation (PRO)
 • Berit Bölander, SKPF
 • Elisabeth Lindberg, pensionsutredare/journalist
 • Lotten Sunna, Socialförsäkringspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
 • Gudrun Schyman, samtalsledare/partiledare, Feministiskt initiativ
 • Veronika Sandmon, Streetgäris kampanj Pensionsrättvisa

Är feminismen nationalismens ideologiska motpol?

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 7/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: Talarplats, Donners plats

Beskrivning av samhällsfrågan
Grönt, alternativt och Mänskliga Rättigheter står mot tradition och auktoritärt tänkande kombinerat med militarism/nationalism. Vilka väljare berörs av det här? Kvinnor är idag i majoritet inom de ideella organisationerna. Vart går männen? Blir det kommande valet Oprah vs Trump? F! vs SD?

Utökad information om evenemanget
Den politiska kartan rymmer inte bara vänster/höger-skalan utan också det som kallas GAL/TAN. Grönt, alternativt och Mänskliga Rättigheter står mot traditionellt och auktoritärt tänkande kombinerat med militarism/nationalism. Vilka väljare berörs av det här? Kvinnor är idag i majoritet inom de ideella organisationerna. Vart går männen? Blir det kommande valet Oprah vs Trump? F! vs SD?

Medverkande:

 • Kalle Sundin, Katalys
 • Annika Hamrud, Journalist
 • Tomas Pettersson, Kommunfullmäktigekandidat, Feministiskt initiativ Gotland
 • Gita Nabavi, Samtalsledare, Feministiskt initiativ

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
FI ANORDNAR SEMINARIUM
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

INSTÄLLT! Kan politik och kultur gå hand i hand för att stärka det intersektionella perspektivet?

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 1/7 2018 18:00 – 21:00
Plats: Södra Kyrkogatan 6
Platsbeskrivning: Syregården

European feminist politics – the difference we are making

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 2/7 2018 10:00 – 10:50
Plats: Södra Kyrkogatan 6
Platsbeskrivning: Syregården

Beskrivning av samhällsfrågan
Feminist politics is gaining ground in the EU. How may the strong voices for human rights and gender equality affect the movement towards equal rights to achieve lifegoals in societies in Europe and globally?

Utökad information om evenemanget
In the European parliament one of the strongest voices for human rights and gender equality is represented and feminist politics are gaining ground. How does the current impact of and the common opportunities/challenges for feminism and human rights look in Europe and globally? How can experiences and research be put into political action to make the world an equal place to live in? On stage MEP and international guest will discuss these issues and share knowledge about the feminist movement.

Medverkande:

 • Soraya Post, Representative for Feminist Initiative and member of the Socialist and Democrat group., European parliament, Feministiskt initiativ
 • Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ

Will the Metoo-movement change the world of politics?

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 2/7 2018 19:00 – 21:00
Språk: Svenska and English

Beskrivning av samhällsfrågan
The Metoo-movement is a ground breaking movement against sexual violence. How can this mobilisation be put into political action and change all levels of society into a more equal world?

Utökad information om evenemanget
The Metoo-movement was a ground breaking movement against sexual violence and an influencing change at all levels of society. We will discuss the global feminist movement of #metoo and how this wave of womens mobilisation will be put into political action to change the world of politics.

Medverkande:

 • Soraya Post, representative for the feminist group, member of the European parliament, European parliament, Feministiskt initiativ
 • Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ

Nazisters tillträde till det offentliga rummet

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 3/7 2018 13:00 – 13:50
Plats: Södra Kyrkogatan 6
Platsbeskrivning: Syregården

Beskrivning av samhällsfrågan
Vi ser en växande normalisering av nazistisk propaganda på gator och torg, i skolor, på judiska högtider och på arenor för demokratiska samtal. FN-organ och människorättsorganisationer riktar skarp kritik mot Sverige. Hur ser lagrummet ut och vad saknas?

Utökad information om evenemanget
Ett samtal om hur vi kan vända riktningen.

Medverkande:

 • Gunno Gunnmo, Riksdagskandidat, f.d. Länspolischef, Feministiskt initiativ
 • Lisa Hartwig Eriksson, Barnrätt
 • John Stauffer, Civil rights defenders
 • Sissela Nordling Blanco, Samtalsledare, ordf. Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter, Feministiskt initiativ

Det fria skolvalets framtid – skolsegregation eller möjlighet till klassresa?

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 4/7 2018 13:00 – 13:50
Plats: Södra Kyrkogatan 6
Platsbeskrivning: Syregården

Beskrivning av samhällsfrågan
Sedan friskolereformen genomfördes 1992 har skolresultaten i Sverige sjunkit. Forskning visar att det fria skolvalet har varit en bidragande faktor till detta och till skolsegregationen. Stjälper eller hjälper det fria skolvalet skolsegregationen?

Utökad information om evenemanget
Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, men samtidigt ser vi att elever med föräldrar med lägre utbildningsnivå är de som oftast går ut med ofullständiga betyg. Det fria skolvalet är ständigt diskuterad, men samtidigt ser vi inga konkreta förändringar för att stävja skolsegregationen. På ena sidan står de som menar att det fria skolvalet är en möjlighet till individens klassresa, medan den andra sidan ser det fria skolvalet som en grund till skolsegregation som slår mot hela samhället. Stjälper eller hjälper det fria skolvalet skolsegregationen? Går det fria skolvalet att kombinera med skolans kompensatoriska uppdrag?

Medverkande:

 • Vesna Prekopic, Författare till Arena idés rapport ”Jakten på den jämlika skolan”, Arena
 • Erik Pedersen, Vice ordförande SFS, Sveriges förenade studentkårer
 • Lisa Palm, Utrikespolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

En annan ekonomi är möjlig – om systemförändrande ekonomi

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 4/7 2018 16:00 – 16:50
Plats: Södra Kyrkogatan 6
Platsbeskrivning: Syregården

Beskrivning av samhällsfrågan
Hur kan vi förändra den rådande globala ekonomiska systemet? Vilka perspektiv trängs undan, och hur kan vi bryta rådande systems dominans? Vad är en demokratiserad ekonomi och hur förhåller sig den till den en politik för mänskliga rättigheter?

Utökad information om evenemanget
Och slutligen – vad anser gästerna om Feministiskt initiativs ekonomiska politik på området? Feministiskt initiativ bjuder in till ett samtal mellan företrädare för tre rörelser inom ekonomisk politik som vi tycker skall få större plats i den ekonomiska debatten. Hela Sverige skall leva, Positiva pengar och Afrikagrupperna ser alla problem med dagens ekonomiska system – men pekar också på möjliga lösningar.

Medverkande:

 • Ylva Lundkvist Fridh, Samordnare för lokalekonomi och omställning, Hela Sverige skall leva
 • Lars Alaeus, Positiva pengar
 • Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna,
 • Martin Jordö, Ekonomisk-politisk talesperson, riksdagskandidat, Feministiskt initiativ

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
ANDRA ARRANGEMANG DÄR FI DELTAR
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

 

Framtidens hållbara jordbruk – mindre djurhållning, mer bioenergi, biomaterial och vegetabilisk mat

Arrangör: Svensk mat- och miljöinformation, Vegonorm
Dag: 3/7, kl. 11-12
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
Platsbeskrivning: Sal D24
Medverkande från F!: Gubb Marit Stigsson, Miljö- och klimatpolitisk talesperson, Feministiskt Initiativ

Klimat, klokhet, kreativitet

Arrangör: Global Reporting, Hållbara Gotland, Business Sweden
Dag: 4/7 2018 13:00 – 14:30
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Platsbeskrivning: Aulan
Medverkande från F!: Carmen Blanco Valer
Övriga medverkande
:

 • Mattias Goldmann, VD, Tanke smedjan Fores
 • Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-sells/Water Aid
 • Cecilia Solér, Universitetslektor, Göteborgs universitet
 • Victoria Escobar, Medgrundare, Changers Hub
 • Elin Bergman, Manager, Corporate Partnerships och ordförande, WWF, Världsnaturfonden och Cradle Net
 • Erik Ljungberg, kommunikationschef, Scania

Våra ungdomars psykiska hälsa

Arrangör: Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM
Dag: 5/7 2018 09:00 – 10:00
Plats: Kinbergs plats 8
Platsbeskrivning: Psykisk Hälsa Huset
Medverkande från FI: Lisa Palm, utbildningspolitisk talesperson

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
FLER FI-EVENEMANG
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥