Fi har motionerna som inget annat parti lägger

4 oktober 2013

Öppna gränser med möjlighet att röra sig fritt, och en procent av BNP till kulturen från försvarsbudgeten. Det är innehållet i några av de 13 motioner som Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp överlämnar till riksdagen idag, på sista dagen för riksdagens allmänna motionstid.

motioner

– Med öppna gränser kommer de resurser som vi idag lägger på att begränsa människors rörlighet istället kunna användas för att skapa ett öppet och jämlikt Sverige, säger Sissela Nordling Blanco, talesperson för Feministiskt initiativ.

I motionen föreslår Fi att Migrationsverkets uppdrag ändras till att istället handla om att säkerställa allas rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället.

Fi vill också öka resurserna till kulturen och ett kulturliv som ger plats, resurser och röst åt de som är förtryckta och förminskade.

– Vi vill ha fler offentliga rum och platser för upplevelser, möten och samtal utan krav på konsumtion. Därför vill vi att regeringen minskar försvarsbudgeten med en procent av BNP för att satsa på kulturen istället, säger Gudrun Schyman, skuggriksdagsgruppens ledare samt talesperson för Feministiskt initiativ.

De 13 motioner som skuggriksdagsgruppen överlämnar till riksdagen innehåller även förslag om lagstadgad barnomsorg på obekväm arbetstid, avskaffandet av RUT och ROT och en icke-vinst-princip i offentlig verksamhet.

– Det är bara en tidsfråga innan Feministiskt initiativ tar plats i riksdagen, därför har vi börjat vårt riksdagsarbete redan nu genom att visa att feministisk politik påverkar politikens alla områden, säger Stina Svensson, talesperson Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp består av 41 ledamöter och suppleanter från hela landet, som skuggar regering och riksdag under hela mandatperioden.