Fi beslutar om rättvisemärkta pensioner

14 februari 2015

Fi ser ekonomi och ekonomisk politik som ett medel, inte ett mål i sig. Mänskliga rättigheter ska därför vara en självklar utgångspunkt när det gäller hur vårt gemensamma pensionskapital används.

De statliga pensionsfonderna, AP-fonderna, investerar i dag i bolag som kränker de mänskliga rättigheterna samt skadar miljön. Det har rört sig om bland annat investeringar i gruvprojekt, i bolag involverade i tillverkning av kärnvapen och bolag som dumpat giftigt gruvavfall i floder. Detta är saker som både bryter mot folkrätten och som människorättsorganisationer protesterat mot.

Fi kräver att dessa investeringar i brott mot folkrätten upphör. Kongressen beslutade därför på lördagen att vässa politiken på detta område. Beslutet innebär att Feministiskt initiativ ska verka för att AP-fonderna drar tillbaka investeringar i bolag som bryter mot de mänskliga rättigheterna och begår brott mot miljön. Detta inkluderar alla investeringar i den fossila industrin. Dessutom ska Fi arbeta för att alla svenska pensioner är rättvisecertifierade och att det sker kontinuerliga opartiska utredningar av pensionsfondernas investeringar. 

”Att Fi tar detta beslut just idag är särskilt roligt eftersom det idag är Global Divestment Day”, som en av kongressledamöterna sa.

All rapportering från kongressen 2015 här