Feministiskt initiativs tidigare partiledare Victoria Kawesa åtalas för upphovsrättsbrott

26 september 2017

Feministiskt initiativs tidigare partiledare Victoria Kawesa har åtalats för upphovsrättsbrott genom fel källhänvisning till ett antal meningar i en power point presentation under konferensen G16 förra året.

– Victoria Kawesa avsade själv, av personliga skäl, sitt uppdrag som partiledare för Feministiskt initiativ. Hennes lämplighet som partiledare var alltså inte ifrågasatt på grund av rättsprocessen. Partistyrelsen har hela tiden kontinuerligt informerats om ärendet och var tydliga med att förtroende för henne som partiledare var oförändrat, säger Maria Pettersson partisekreterare för Feministiskt initiativ.

Bakgrund

I november 2016 hölls en konferens G16 i Linköping, arrangerad av Nationella sekretariatet för genusforskning, dit Victoria Kawesa var inbjuden som en av huvudtalarna. Victorias föredrag handlade om ”Svarta kroppar och vit vrede – reaktioner på Black Lives Matter i Sverige.”

Några slides i powerpoint-presentationen bestod av formuleringar  som hon bland annat hämtat ur doktoranden Therese Svenssons magisteruppsats. Kawesa hade angett källa på formuleringarna, men det var fel källa angivet. Eftersom Kawesa angav fel källa, blev hon anklagad för plagiat av Svensson och frågan utreddes av Linköpings universitet.

Detta ledde till att Per Gyberg, prefekten för Institutionen för Tema Genus vid Linköpings universitet hade ett disciplinärt samtal med Kawesa som också fick en skriftlig erinran om att det var helt oacceptabelt att använda Therese Svenssons material på ett otillbörligt sätt och att universitetet ser allvarligt på det inträffade. Vidare står det i erinran att institutionen granskat Victoria Kawesas tidigare texter för att försäkra sig om att det var en engångsföreteelse, att institutionen varit i kontakt med jurister och ordföranden för universitetets disciplinnämnd för att försäkra sig om att rätt åtgärder vidtagits och att den därefter beslutat att inte gå vidare i ärendet.

Victoria Kawesa skrev en officiell ursäkt till Therese Svensson och har sett till att rätt källa finns angiven på platser där hennes presentation är omnämnd på nätet.

Så här står det bland annat i Victoria Kawesas skriftliga ursäkt till Therese Svensson som skickades genom institutionen Tema Genus via Linköpings Universitet den 5 december 2016:

Jag har verkligen tabbat mig. Och jag skäms mycket över det. Att jag använt dina formuleringar utan att referera till dig är oetiskt och oacceptabelt. Jag är inte helt säker på hur jag kunde göra ett sådant misstag men det jag vet är att stress, ångest och ett oreflekterat mindervärdeskomplex inför min key note har med saken att göra. (…) Jag hoppas att du kan känna i alla fall lite upprättelse i och med denna ursäkt. Och jag vill också att du ska veta att jag ser allvarligt på att jag som svart akademiker tappat min väg och betett mig tvärtemot allt jag står för.

Jag kommer se detta som en lärdom och en läxa. Jag hoppas att jag genom mina gärningar återigen kan förtjäna din respekt då jag verkligen beundrar och uppskattar ditt arbete Therese. Om du skulle vilja så vill jag gärna ses och prata. Jag åker gärna till Göteborg. Jag vill att du ska veta att min ursäkt inte bara är ord och att jag verkligen tycker att du förtjänar bättre. Säg bara till om du också tycker det vore en god idé.

Allt detta inträffade före Feministiskt initiativs kongress i mars 2017 då Victoria Kawesa blev vald till partiledare. Att hon fått en erinran vid Linköpings universitet var redan då officiellt och hon hade också offentligt berättat om sitt misstag, att hon rättat till det enligt universitetets anvisningar samt bett skriftligen om ursäkt. Inför kongressen var valberedningen i kontakt med både Per Gyberg på Linköpings Universitet och Cecilia Rosengren vid Göteborgs Universitet, som menar att detta ärende är hanterat och klart. Valberedningen fick då också beskedet att Victoria hanterat händelsen mycket professionellt och gjort allt hon kunnat för att åtgärda sitt misstag.

Therese Svensson valde att polisanmäla händelsen i mars 2017 efter att Kawesa blev vald till partiledare. En förundersökning inleddes som nu har lett fram till att Kawesa åtalas för upphovsrättsbrott genom fel källhänvisning till ett antal citat i en power point presentation under konferensen G16 i november 2016.

Victoria Kawesa avsade sig, av personliga skäl, uppdraget som partiledare för Feministiskt initiativ i mitten av september 2017, men fortsätter som aktiv medlem. Här kan du läsa mer om det.