Feministiskt initiativs ställningstagande i EU-parlamentets röstning i frågan om Resolution med anledning av upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (2014/2723(RSP)).

18 juli 2014

Vi har tunga invändningar mot resolutionen men bedömer ett ”tyst” EU som en försvårande omständighet inför den kommande fredsprocessen. Därför röstade F! JA till resolutionen i slutomröstningen.

Resolutionen röstades igenom den 17 juli 2014. Röstningen utföll: JA 459 (73%), NEJ 113 (18%), frånvarande 60 (9%)
Från Sverige röstade MP (3) och V (1) NEJ till resolutionen. Detta efter att deras ändringsförslag, som bl.a. tydligare underströk Israels ansvar för det upptrappade våldet, kravet på att bosättningarna ska upphöra och att associeringsavtalet mellan EU och Israel ska frysas tills Israels blockad mot Gaza upphör, fallit i omröstningen. Feministiskt initiativ, Soraya Post, röstade först JA till MP:s och V:s ändringsförslag och sedan, när de fallit i omröstningen, JA till resolutionen.

Argumenten är följande:
1. Utan en resolution hade EU som organisation varit tyst i ett läge där en allvarlig upptrappning pågår
2. Resolutionen kräver avtal om eld upphör mellan parterna
3. Resolutionen kräver ett omedelbart stopp för alla våldshandlingar
4. Resolutionen kräver utökade diplomatiska påtryckningar
5. Resolutionen uttalar stöd för en tvåstatslösning med Jerusalem som huvudstad för båda staterna
6. Resolutionen ”betonar än en gång att en rättvis och varaktig fred mellan Israel och Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel där man tar avstånd från våld.”
7. Resolutionen uppmanar EU att ” återigen eftertryckligen spela en aktivare roll”

Resolutionen har alltså i flera delar samma syn på vad som behöver göras som F! .Trots det är resolutionen långt ifrån problemfri. Den innehåller inte något klart ställningstagande mot Israels ockupation, den kräver stopp för raketerna från Gaza och först i en senare mening stopp för Israels militära aktiviteter. Det finns alltså ingen kraftfull kritik mot det militära övervåld som Israel använder, nu i än högre utsträckning i och med markoffensiven (vilken inleddes efter röstningen).

Det råder ingen som helst tvekan om var F! står i den här frågan. Vi har uttalat oss både på hemsidan och i artiklar och intervjuer.
Vår uppfattning är att det på inget vis handlar om två jämbördiga stridande parter med proportionerliga styrkor, utan det är faktiskt frågan om regelrätt folkmord på omringade civila som mål. Därför uppmanar vi bl.a. att FN ingriper för att stoppa dödandet, att blockaden som är grunden till den humanitära och ekonomiska krisen i Gaza hävs, att Israels brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter måste straffas med sanktioner, att handelssanktioner och bojkott av Israeliska varor införs som påtryckningsmedel mot Israel till dess fredssamtal återupptas, att all vapenexport stoppas, att utbyggnaden av bosättningar upphör, att muren på ockuperad mark rivs och att ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem hävs.

Vi har alltså tunga invändningar mot resolutionen men bedömer ett ”tyst” EU som en försvårande omständighet inför den kommande fredsprocessen. Därför röstade F! JA till resolutionen i slutomröstningen.

Gudrun Schyman, talesperson, Feministiskt initiativ