Feministiskt initiativs kommentar på IPCC-rapporten

10 mars 2022

Senaste IPCC-rapporten bygger på tung forskning och budskapet är ”gör skarp en U-sväng genast”.

Vi vet att de som är barn idag kommer vara med om många utmaningar i framtiden kopplat till det som vi vuxna väljer att göra, eller snarare inte göra, för att ställa om vårt samhälle. Våra val kommer bli till konsekvenser för hur lätt det är att äta sig mätt, hitta en säker plats att bo, resa mellan platser, slippa väpnade konflikter och bilda familj.

Många som arbetar nära barn, ungdomar och unga vuxna, vet att den målgruppen känner en stor hopplöshet inför framtiden. De har stor ångest och stress kopplat till sin känsla av maktlöshet. Det borde vi vuxna ta ansvar för och agera på. Det är vi skyldiga dom. Och vår planet.

För naturen skriker just nu på oss, vi håller hela vår existens i ett strypgrepp. Senaste IPCC-rapporten bygger på tung forskning och budskapet är ”gör skarp en U-sväng genast”. Vi måste göra förändringar nu, det finns ingen ”klimatanpassningsfas” kvar att ta av, och vi måste se till att göra det klimaträttvist.

Feministiskt initiativ har en tydlig vision med omsorg om allt liv och alla levande och politiken för att göra en ljusare framtid möjlig. Vi vill:

  • Att naturen erkänns sina egna rättigheter i regeringsformen.
  • Att Sverige ska minska sina växtgasutsläpp till nära noll år 2030.
  • Att nedväxt ska främjas i stället för tillväxt.
  • Att kalhygge förbjuds så vi bara hugger ner det vi verkligen måste.
  • Att biologisk mångfald får ta plats så vi får skogen att binda mer kol i marken.
  • Att den som släpper ut mycket koldioxid eller sopor också ska betala för det.
  • Att vi för en klimaträttvis omställning där den som har mest också får ge mest.

 

Feministiskt initiativs klimat- och miljöutskott