Feministiskt initiativ vill att Sverige inför ett totalt vapenembargo mot Israel med omedelbar verkan!

5 augusti 2014

Under den senaste månaden har Israeliska armén under ledning av premiärminister Netanyahu hänsynslöst attackerat palestinierna i Gaza. Den asymmetriska militärkonflikten har hittills skördat drygt 1800 personers liv, varav cirka en fjärdedel är barn. Över 10 000 människor har skadats och över 400 000 människor har tvingats till internflykt, medan alla gränser är stängda i världens största utomhusfängelse.

Israel har riktat sina precisionsvapen mot sjukhus, rehabiliteringskliniker, skolor, bostadsområden och marknader. Human Rights Watch, Amnesty International och andra oberoende människorättsorganisationer rapporterar att Israel begått upprepade krigsförbrytelser under anfallen. Förenta nationernas människorättsråd har inlett en oberoende granskning av huruvida Israel begått krigsbrott och brott mot mänskligheten under angreppen, och Förenta Nationernas generalsekreterare har starkt fördömt Israels agerande. Flera länder i Latinamerika har infört bojkott mot den israeliska staten. Den senaste uppgiften låter meddela att Spanien har infört ett tillfälligt vapenembargo mot Israel och att Skottland vill göra detsamma. Även Storbritannien ser nu över sina militäranknutna handelsavtal med Israel.

Sverige importerar israelisk vapenteknologi för bland annat tillverkningen av svenska JAS 39 Gripen, kustrobotsystemet Hellfire och stridsvagnen Leopard. Dessutom tillåts israeliska drönare, som är ett precisionsvapen, att testas på militärt övningsområde i Sverige. Sverige bidrar genom EU dessutom till den forskning som ligger till grund för israelisk vapenindustri. Sveriges vapenhandel och militära samarbete med Israel bidrar således till att möjliggöra landets militära aggression och krigsförbrytelser mot civila mål i Gaza.

Detta måste vi sätta stopp för. Feministiskt initiativ sätter mänsklig säkerhet i främsta rummet. Vi anser att Sverige skall införa ett totalt vapenmbargo mot Israel och avbryta allt militärt samarbete med landet, inklusive militärrelaterad forskning, samt att militärattachén kallas tillbaka från Tel Aviv. Feministiskt initiativ anser att Sverige bör ta initiativ till att misstänkta krigsförbrytare ställs inför rätta.

Feministiskt initiativ vill att Sverige med omedelbar verkan:

  • stoppar all vapenhandel och allt militärt samarbete med Israel
  • återkallar den svenska militärattachén från Tel Aviv
  • initierar en utredning med mål att israeliska krigsförbrytare ställs inför rätta
  • stoppa svensk finansiering av forskning som ligger till grund för israelisk vapenindustri

Sissela Nordling Blanco, talesperson
Foujan Rouzbeh, riksdagskandidat