Feministiskt initiativ välkomnar regeringens lagförslag om samtyckeslag som idag läggs fram i riksdagen

20 mars 2018

Vi har tillsammans med många andra feminister länge drivit kravet och delar justitieminister Morgan Johanssons uppfattning att lagen behövs och att den tillsammans med ökat stöd till brottsoffer kan leda till fler uppklarade brott.

I skenet av #metoo-rörelsen är det tydligt att stora utbildningsinsatser behövs för att framgångsrikt implementera den nya lagen. Rörelsen bröt den tystnadskultur som rått.

Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor för att Brottsofferjouren ska genomföra en utbildning- och informationskampanj riktad till alla mellan 13 och 25 år.

– Det är en bra början, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ. Men vi behöver gå ännu bredare. #metoo-uppropen visade ju tyvärr hur långt ner i åldrarna övergrepp ofta sker, och därför vill vi att åldersanpassade samtyckessamtal ska finnas i både förskolan och skolan. Även arbetsplatserna behöver utbildningsinsatser för att komma tillrätta med de problem som #metoo-rörelsen blottlagt.

– Även rättsväsendet behöver omfattande utbildningsinsatser för att kunna tillämpa den nya lagen på bästa sätt. Rättsväsendet är tyvärr inte fritt från de strukturer som upprätthållit en kultur där kvinnors berättelser ofta inte tagits på det allvar de förtjänar, avslutar Gudrun Schyman