Feministiskt initiativ uppmanar till solidaritet med Gaza! Omvärlden måste reagera och agera!

27 juli 2014

Feministiskt initiativs styrelse den 27 juli 2014

Drygt 1000 personer har redan dött. De allra flesta civila. Siffran stiger för varje dag. Övergreppen är otaliga och outhärdliga. Det har pågått under lång tid. Israels behandling av palestinier i Gaza och på Västbanken är apartheid. Från ett folkrätts- och MR-perspektiv är det helt oacceptabelt. Muren, de olagliga israeliska bosättningarna, den militära repressionen – allt strider mot folkrätten men allt fortgår.

Israel är en ockupationsmakt och är ansvarig för det oproportionerliga våldet som utövas mot Palestina. Nu förstörs infrastrukturen systematiskt och skolor och sjukhus bombas. Civilbefolkningen står helt utan skydd och utan någon som helst möjlighet att fly. Det som pågår är ett brott mot mänskligheten.

Brott måste få konsekvenser. Omvärlden måste reagera och införa åtgärder mot Israel på samma sätt som redan gjorts mot andra folkrättsbrytare.

Feministiskt initiativ stödjer BDS-rörelsen, dess anda och principer om bojkott, desinvestering och sanktioner. Uppropet som ligger till grund för BDS-rörelsen formulerades av 170 palestinska organisationer redan år 2005. Uppropet kräver av omvärlden att införa bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot staten Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten fortgår.  BDS är en icke-våldsrörelse som arbetar på samma sätt som den rörelse som slutligen fick apartheidregimen i Sydafrika på fall. BDS-rörelsen är global och utgår från universella mänskliga rättigheter och internationell rätt. BDS som metod möjliggör konkreta solidaritetshandlingar i vardagen (bojkott), uppmanar näringslivet att agera (deinvestering) och sätter samtidigt press på regeringar och överstatliga organ (EU, FN) att agera i enlighet med folkrätten (sanktioner, handelshinder, stopp för militärt samarbete, diplomatiska påtryckningar, osv.). BDS-rörelsen riktar sig mot den Israeliska ockupationen, inte mot enskilda individer.

Feministiskt initiativ uppmanar nu fler att ansluta sig till BDS-rörelsen och vill i enlighet med uppropet att:

  • FN utfärdar ett militärt moratorium för hela området för att möjliggöra fredssamtal
  • EU fryser sina handelsavtal med Israel, med hänvisning till upprepade brott mot mänskliga rättigheter
  • EU uppmanar Israel att upphäva blockaden mot Gaza, stoppa bosättningspolitiken och riva muren
  • Sveriges regering tar initiativ till möte med näringsliv och politik för att lägga grunden till ett gemensamt nationellt agerande utifrån BDS-uppropet
  • Sveriges regering lyfter frågan om BDS i samtliga internationella sammanhang