Feministiskt initiativ uppmanar till aktion mot antisemitism i Sverige och i Europa

18 augusti 2014

Feministiskt initiativ uppmanar till aktion mot antisemitism i Sverige och i Europa

I skuggan av kriget i Gaza tilltar antisemitismen i Sverige, i Europa och i världen. I Malmö vandaliseras synagogan kontinuerligt, judiska män med kippa attackeras på öppen gata och den Judiska församlingens tåg i Pride-paraden möttes med tystnad och sporadiska burop. Antisemitismen har fått ett rejält politiskt uppsving i länder som Frankrike, Grekland och Ungern. Runtom i hela Europa har judar börjat utvandra med hot för sina liv.

Feministiskt initiativ uppmanar nu politiska ledare och makthavare att stå upp för alla människors rätt till respekt och frihet från förtryck – och agera.

Feministiskt initiativ är det parti som står starkast upp för de mänskliga rättigheterna, slår vakt om alla människors lika värde, rätt till frihet och värdighet. Den växande antisemitismen måste tas på allvar och motarbetas med konkret politik.

Feministiskt initiativ vill:

  • Intensifiera arbetet mot hatbrott, genom särskilda hatbrottsenheter inom polisen, i hela landet.
  • Höja kunskapen om antisemitism och alla andra former av diskriminering inom rättsväsendets alla led.
  • Skärpa lagen om hets mot folkgrupp.
  • Satsa på förebyggande arbete mot diskriminering genom folkbildningskampanjer och utbildningssatsningar för hela samhället.