Feministiskt initiativ tar starkt avstånd

19 juli 2018

Feministiskt initiativ tar starkt avstånd från det uttalande som Oldoz Javidi gjorde i Feministiskt Perspektiv (Fempers), och som nu är borttaget.

Antisemitiska uttalanden är oacceptabla och de saknar grund i vår politik och våra grundvärden. Antisemitism kan aldrig accepteras. Vår politik är för en långsiktig fred och en tvåstatslösning, där israeler och palestinier kan leva i säkerhet, sida vid sida.

Grundläggande för Feministiskt initiativs politik är respekten och försvaret av de mänskliga rättigheterna. Oldoz Javidis uttalande i Fempers var oacceptabelt. Hon förstår detta själv och har bett om ursäkt och ångrar sig djupt. Hon inser att hon behöver öka sina kunskaper för att återskapa förtroendet för henne och Feministiskt initiativs politiska arbete. Därför har partistyrelsen fortsatt förtroende för Oldoz Javidi som förtroendevald och vi kommer att vidta åtgärder för att öka kunskapen om antisemitism inom hela partiet. Detta är redan under arbete, då vi på senaste kongressen beslutade att vår antirasistiska studiecirkel ska uppdateras och förstärkas med kunskap om antisemitism och att den ska vara obligatorisk för alla. Detta är planerat att bli klart till dess att våra förtroendevalda tillträder efter valet.