Feministiskt initiativ stödjer ”Ship To Gaza”

8 maj 2018

Den humanitära situationen i Gaza är allvarlig. Israel har skapat 127 illegala bosättningar sedan 1967. Där bor nu 600 000 israeler. I jämförelse bor 1,7 miljoner palestinier i Gaza.

Sedan 2007 är Gaza under blockad, vilket FN konstaterat är orsaken till en allvarlig humanitär kris. Blockaden är en form av kollektiv bestraffning som inskränker Gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Det som berövas Gazas invånare är försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, vatten, och kulturellt utbyte.

Blockaden förhindrar dessutom införsel av byggmaterial och reservdelar som möjliggör återuppbyggnad av Gazas sönderbombade bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur. Det är fortfarande nästan omöjligt för palestinierna i Gaza att möta sina landsmän och släktingar på Västbanken, helt i strid med Osloavtalets anda. En majoritet av Gazaborna lider av brist på mediciner och sjukvårdsmateriel, elavbrott under en stor del av dygnet och dricksvatten som inte passar för konsumtion rinner ifrån kranarna.

Allt detta målar en situation som onekligt kan definieras som nekande av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Muren i Gaza, blockaden, militärt förtryck och kontroll som närmast liknar apartheid, samt genom USA:s beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad är handlingar som går mot folkrätten.

Feministiskt initiativ stödjer ”Ship to Gaza” som är en fredlig ickevåldsaktion för att försöka bryta blockaden av Gaza. Den olagliga blockaden leder till att invånarna i Gaza förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter. För att börja riva ner hindren för fred och rättvisan krävs att blockaden hävs.

 

 

Jaime Gomez,
Utrikespolitisk talesperson