Feministiskt initiativs stadgar om rösträtt på kongressen

26 mars 2017

Styrelsens proposition om att ta bort begränsningen i stadgarna som säger att anställda inte har rösträtt på kongressen antogs inte.

Styrelsen hade lagt en proposition om att ta bort den begränsningen, men för att det skulle gå igenom krävdes två tredjedelar av kongressens röster. Debatten i plena rörde sig kring maktfördelning inom organisationen och stadgeändringen antogs inte.

Det är alltså inte någon rösträtt som togs bort, utan förslaget om att de skulle få rösträtt gick inte igenom.

Stockholms medlemsgrupp såväl som de anställda, valdes lokalt till ombud och reste till kongressen fullt medvetna om risken att stadgeändringen inte skulle gå igenom. Däremot var de speciellt inbjudna gäster och hade därigenom såväl närvaro- som yttranderätt och kunde därigenom påverka kongressens politik som de valde att avstå när de lämnade kongressen.

Klipp från kongressens första del där voteringen finns med: