Feministiskt initiativ söker kanslichef

14 juni 2018

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med antirasistisk feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett öppet, jämställt och jämlikt samhälle, fritt från diskriminering. Feministiskt initiativ tillför en analys av de strukturer som fördelar resurser och inflytande ojämställt och ojämlikt i Sverige och i resten av världen. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.

Idag är Feministiskt initiativ en organisation som består helt av ideella krafter. Vi har ambitionen att vara en platt organisation med stort medlemsinflytande. Feministiskt initiativ har internt antagit en intersektionell handlingsplan som beskriver hur organisationen ska arbeta med maktstrukturer och diskriminering. Maktkritiskt tänkande är ett arbete som ska genomsyra hela organisationen.

Om tjänsten
Feministiskt initiativ söker en kanslichef på heltid. Som kanslichef ansvarar du för Feministiskt initiativs parti- och riksdagskansli.

Partiet är idag byggt helt på ideella krafter och har därför inget kansli. Denna rekrytering är en början på att bygga ett sådant kansli i och med vårt inträde i riksdagen. Då arbetsplatsen är helt ny kommer kanslichefen att vara en viktig del i att bygga upp organisationen och utveckla arbetsmetoder. Kansliets uppgift kommer att vara att stödja riksdagsgruppens och partikansliets arbete. Kanslichefen kommer att ansvara för ledning, planering och uppföljning av detta arbete.

Dina arbetsuppgifter:
• Personal-, budget-, verksamhets och arbetsmiljöansvar för parti- och riksdagskansliet
• Bygga upp parti- och riksdagskansliets organisation och arbetsmetoder från grunden.
• Organisera kansliets arbete enligt antagen organisationsplan
• Ansvara för rekrytering av kansliets personal
• Leda, planera och följa upp parti- och riksdagskansliets arbete.
• Samordna det löpande kansliarbetet
• Kanslichef för parti- och riksdagskansliet rapporterar till partistyrelsen

För att arbeta som kanslichef krävs det att du:
• Har ett maktkritiskt bemötande* i din kommunikation då detta är en grund för organisationen som ska genomsyra allt arbete.
• Har erfarenhet av kvalificerat arbete i riksdagen eller erfarenhet från extern organisation som gett dig gedigna kunskaper om hur riksdagens arbete fungerar.
• Har flerårig erfarenhet av arbetsledning
• Har flerårig erfarenhet av personal- och arbtesmiljöansvar
• Är bekväm med att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift då du förväntas kunna föredra arbetet både muntligt och skriftligt.
• Har samarbetsförmåga då arbetet innebär att arbeta inkluderande med personalen mot ett gemensamt mål.
• Har organisationsförmåga då arbetet innebär att vara med och bygga upp en helt ny organisation.
• Är strukturerad, d.v.s. att du kan skapa ordning i arbetet och kan göra nödvändiga prioriteringar.
• Har initiativförmåga då både tjänsten och arbetsplatsen är helt ny och därmed kräver nya arbetssätt.
• Kan börja senast den 20 september.

*Med maktkritiskt bemötande menar vi att du är medveten om din egen maktposition i förhållande till maktstrukturer i samhället och kan tillämpa denna medvetenhet i ditt arbete

Information om rekryteringsprocessen
Är du intresserad av att söka tjänsten som kanslichef är du välkommen att ansöka med CV och personligt brev senast den 10 juli.

Offentliggörande av tjänstens tillsättning görs först i samband med tillträde.

Anställningsvillkor
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 20/9
Arbetsplats: Stockholm.
Ansök senast: 10/7
Kontakt (endast via e-post): [email protected]