Feministiskt initiativ på god väg mot 2 miljoner

19 juli 2018

Valbudgeten ligger på 3 miljoner och av dessa ska 2 miljoner kronor samlas in. I dagarna passeras 500 000 kronors-strecket. – Vi är så glada att så många vill stötta oss! Tron och förhoppningen är att insamlingen tar ytterligare fart när valrörelsen gör det, säger Amanda Mogensen, kommunikationsansvarig på Feministiskt initiativ.

Stapeldiagram över de olika partiernas valbudget där feministiskt initiativs är mycket låg i jämförelse.

Feministiskt initiativs ekonomiska ramar är extremt begränsade jämfört med de andra partiernas. Valbudgeten är på 3 miljoner kronor. Av dessa ska 2 miljoner kronor samlas in. Nu är har partiet kommit en fjärdedel på vägen – i dagarna passerar valfonden 500 000 kronor.

– Partiet drivs med ideella krafter, vi saknar både kontor och personal. Det är genom frivilliga bidrag som vi får ihop till tågbiljetter, tryckning av valaffischer och andra utgifter. Men i år slipper vi trycka och distribuera valsedlar själva, det är vi jätteglada för, säger Amanda Mogensen, kommunikationsansvarig i Feministiskt initiativ.

Inför valet 2014 hade F! en gemensam valbudget för EU-parlamentsvalet och riksdagsvalet på 500 000 kr, men lyckades sedan samla in 2 miljoner till sin valfond. Den sammanlagda valbudgeten under supervalåret 2014 landade därför på 2,5 miljoner.

– Det är otroligt inspirerande att så många vill förnya politiken och väljer att stötta Feministiskt initiativ. Vi välkomnar så klart alla sätt som människor vill stötta oss på, såväl ideellt arbete och ekonomiska bidrag. Och vi har många fiffiga medlemmar som anordnar loppisar, konserter och säljer hemmagjorda smycken och mycket annat. Vi är en demokratirörelse och vi gör det här tillsammans, säger Amanda Mogensen.

Men kommer ni att nå insamlingsmålet på 2 miljoner? 1,5 miljon saknas fortfarande…

– Det går enligt planen i alla fall. Erfarenheten säger oss att insamlingen kommer att ta ytterligare fart nu i augusti när valrörelsen gör det, säger Amanda Mogensen.

Feministiskt initiativ redovisar öppet på sin hemsida alla bidrag över 20 000 kr.
Här finns info om detta: https://feministisktinitiativ.se/stod-oss/valfonden/