Feministiskt initiativ om vårbudgeten

18 april 2017

I dag presenterade regeringen sin vårbudget och det framstår tydligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte tänker satsa på att återställa de skador som Alliansen skapade under sina regeringsår. Istället föreslår regeringspartierna enbart förändringar i marginalen.

De stora skattesänkningarna och den neddragna välfärd som Alliansen genomförde vill regeringen uppenbarligen inte återställa. Att inkomstklyftorna i Sverige fortsätter att öka även under åren 2014 och 2015 är något som regeringen endast konstaterar att så är fallet.

– Sverige förtjänar bättre och Feministiskt initiativ vill se till att nästa regering får ett tydligt fokus på social rättvisa och en trygg välfärd för alla invånare – oavsett var i landet en bor. Vi välkomnar trots allt de förstärkningar som regeringen genomför på vissa områden, men önskar att de vågade gå längre. När en synar de föreslagna reformerna i sömmarna så ser det tunt ut, säger Martin Jordö, ekonomisk-politisk talesperson, Feministiskt initiativ.

  • De sedan tidigare utlysta 500 miljoner kronor extra till den akuta krisen i förlossningsvården visar att protesterna mot nedlagda förlossningsavdelningar lönar sig. Men det behövs mer än ett akut tillskott. F! vill se en likvärdig förlossningsvård över hela landet med fler permanenta förlossningsplatser och fler anställda.
  • Det lyfts fram att det internationella biståndet ökar med 1,3 miljarder kronor. Men i själva verket är det den så kallade ”avräkningen” som minskar, det vill säga att pengar tas från bistånd till kostnader för flyktingmottagande i Sverige. F! vill stoppa avräkningen och återinföra biståndsbudgeten till enprocentsmålet.
  • Regeringen satsar 500 miljoner kronor extra på en skola i kris. Det motsvarar på sin höjd 800 extra lärartjänster i hela landet. Eller om en så vill, ungefär tre nya lärare per kommun. F! vill låta staten ta över ansvaret för skolorna och se rejäla satsningar för alla barns rätt till en kvalitativ skola.

Istället för nödvändiga satsningar på samhällsbygget och välfärden annonserar regeringen stora satsningar på militär och polis. Sveriges militär är redan en av de dyraste per invånare i hela Europa, men trots detta ska den tillföras mer pengar. F! vill istället omrusta en del av försvarsbudgeten till moderna säkerhetsutmaningar och konfliktförebyggande arbete. Vi ser ett behov av förstärkningar inom Polismyndigheten, särskilt vad gäller närpoliser. Vi ser med oro på att regeringen, med ord som är ovanliga för en budget, säger att den ska vara ”hård” mot brottslighet trots att forskningen är samstämmig i att det är preventivt arbete som ger bäst resultat.

– Inom skattepolitiken gör regeringen väldigt lite. Jobbskatteavdragen, som skapar stora skatteklyftor till pensionärer, sjuka och arbetslösa, kvarstår. Inte heller vågar regeringen ta tag i frågan om att fasa ut ränteavdragen, trots att internationella institutioner om och om igen varnar Sverige för att detta avdrag skapar en ohållbar prisbubbla på bostadsmarknaden som när som helst kan spricka. Vi vill påbörja en utfasning av jobbskatteavdragen för de med inkomster över 30 000 kronor i månaden samt fasa ut ränteavdragen, säger Martin Jordö.

– Sammantaget så välkomnar F! andan i regeringens vårbudget, men anser att det är för lite och för sent. Efter nästa val vill vi se en ekonomisk politik som inte låter inkomstklyftorna fortsätta öka och som på riktigt vågar satsa på den samhällsservice som berör oss alla: vård, skola och omsorg, säger Martin Jordö.