Feministiskt initiativ höjer ambitionsnivån i Europa

2 april 2014

Feministiskt initiativs politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill omfördela resurser och satsa på välfärd, hållbarhet, tillgänglighet och mänsklig säkerhet. Det skriver Soraya Post, förstanamn på Feministiskt initiativs EU-valsedel, på europaportalen.se

post

Innan jag förklarar vår EU-politik vill jag först berätta om oss. Vi är Feministiskt initiativ. Många undrar varför vi inte kallar oss för Humanistiskt initiativ istället. Svaret är att F! tar sitt namn från ett problem – ett problem som man kan komma åt med konkret handling.

Alla våra sakfrågor rör problem som drabbar människor, och som har drabbat människor alldeles för länge. Våra åtgärder behandlar alltid strukturerna som återskapar problemen. Den 25:e mars fick till exempel Sverige sin vitbok för romernas behandling under 1900-talet. 14 år in 2000-talet har vi redan ett nytt kapitel om tvångsevakueringar och polisregister. Jag vill inte läsa fler vitböcker.

Feministiskt initiativ höjer ambitionsnivån för demokratiarbetet och allas mänskliga rättigheter. Om inte tillräckligt görs för att motverka strukturell diskriminering får rasistiska och konservativa krafter luft under vingarna. Över hela Europa ser vi nya feministiska partier och efter valet kommer det finnas flera feminister att bilda koalition med.

Feministiskt initiativ går till val på att vara ett alternativ för alla oss som vill se en annan utveckling. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill omfördela resurser och satsa på välfärd, hållbarhet, tillgänglighet och mänsklig säkerhet.

Vi vill ha en värld utan gränser där ett system gör utrymme för flyktingars och papperslösas mänskliga rättigheter. Idag reser vi fritt, snabbt och billigt medan andra behöver satsa sina liv (och sina livsbesparingar) för att ta sig över osynliga gränser. En sådan struktur kommer urholka människovärdet och därmed utrikespolitiken på lång sikt.

Jämställdhetsarbetet är feministiskt och det är antirasistiskt. Vi ska ha en jämställdhetskommissionär och en antirasistkommissionär. Ständigt ska vi ge dessa frågor status och prioritet. Jämställdhetsanalyser ska få se över EU:s budgetar och direktiv behövs för att se över kvinnors och minoriteters underrepresentation i besluts- och beredningsprocesser.

Ett fredligt Europa ifrågasätter en värld där vapenindustri och aggressiva utrikespolitiska manövrar ses som en politisk självklarhet. Istället ska vi våga sätta människan före kortsiktig ekonomisk vinning och bygga fred med sociala investeringar, rättvis handel och diplomati.

Kan ekonomin och klimatet vara feministiska? Jajamensan! Det är de kortsiktiga vinsterna som försvårar det politiska arbetet. De skjuter hela tiden riktig politik på morgondagen. Med oss bryts den onda cirkeln. Mycket kan göras med redan befintliga regelverk. Handelsklausuler för mänskliga rättigheter är ett bra exempel. Ekonomin och klimatet hänger ihop eftersom den ena lånar av framtida generationer och den andre kräver in skulden. Vi behöver ställa om och ifrågasätta idén om ständig tillväxt. Vi vill rikta resurser mot hållbar infrastruktur.

Bara att ha feminister i EU förändrar samtalet. Förändrar du debatten förändrar du beslutslogiken. Jag vet. Jag har varit EU-lobbyist i flera år och romsk aktivist i hela mitt liv. På ett OSSE-möte fick vi se en tvättmedelsreklam som till och med kunde ”tvätta en rom ren” för att visa hur romer porträtteras än idag. Alla garvade. Delegaterna fnissade på sig. Den dagen tog jag mikrofonen och förändrade det samtalet. Ett samtal som jag förändrat tusen gånger.

Soraya Post
Förstanamn på Feministiskt initiativs EU-valsedel