Feministiskt initiativ har antagit ny säkerhetspolitik

25 mars 2017

Idag fattade Feministiskt initiativs (F!) partikongress beslut om ny säkerhetspolitik.

 F! ser ett ökat behov att bredda säkerhetsbegreppet och säkerhetspolitiken för att bryta dagens ensidigt militära fokus med förberedelse för krig. Fokus bör istället ligga på mänsklig säkerhet

– Den traditionella säkerhetspolitiken är patriarkal och bygger på att det är män som med militära medel ska försvara nationen, dess kvinnor och barn. Idag har både synen på säkerhet samt hoten förändrats. Komplexa situationer kräver komplexa svar och vi menar därför att militära institutioner som planerar för krigshandlingar varken bör eller kan planera för fred och fredsbyggande insatser, säger partiledare Gudrun Schyman.

– Lika centralt som hotet från väpnade konflikter är hoten från klimatförändringar, brist på mat, vatten och social service. Dessa problem är dessutom starkt bidragande faktorer till att såväl människor tvingas på flykt som till att väpnade konflikter uppstår, säger Gudrun Schyman.

Feministiskt Initiativs antimilitaristiska hållning och fokus på förebyggande säkerhetspolitik innebär att partiet vill att Sverige ska fortsätta vara alliansfritt. Att närma sig Nato minskar inte hotbilden mot Sverige – tvärtom kommer den att öka – liksom risken att dras in i krig.

– Vi motsätter oss all form av närmande till Nato så som värdlandsavtal, bidragande i övningar, samt andra samarbeten som är menade att öka militarismen globalt, och som leder till att spänningar ökar mellan länder, säger Gudrun Schyman.