Feministiskt initiativ har antagit ny migrationspolitik

25 mars 2017

Idag fattade Feministiskt initiativs (F!) partikongress beslut om ny migrationspolitik.

F! ska bland annat verka för att permanenta uppehållstillstånd blir regel och att ingen ska kunna dömas till utvisning.

– Sverige bryter gång på gång mot de mänskliga rättigheterna genom att deportera människor till länder där deras rättigheter kränks. Vi anser att människors säkerhet aldrig får sättas på spel. Staten och kommunerna har ett särskilt ansvar för ensamkommande barns rättigheter och möjligheter till skydd. Så länge Sverige saknar en rättssäker asylprocess kommer vi kräva en allmän flyktingamnesti, det vill säga stopp för alla utvisningar och uppehållstillstånd till alla papperslösa, säger partiledare Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativ ska verka för att Sverige och Europa skapar möjligheter för människor att söka asyl på laglig väg och ta sig hit på säkra sätt. F! ska motverka regler och omständigheter som får effekten att de hindrar människor från att söka asyl i Sverige och EU såsom transportörsansvar och visumregler.

– Partiet vill att kommuner blir fristäder för papperslösa så att lokala myndigheter inte anger papperslösa personer till Migrationsverket eller Polismyndigheten. F! ska verka för papperslösas trygghet i kontakt med välfärdsinstitutioner. Personal ska inte kunna tvingas uppge information om gömda personers förhållanden till Polismyndigheten eller Migrationsverket, säger Gudrun Schyman.