Feministiskt Initiativ hälsar samefolkets folkvalda organ

29 augusti 2017

I år, är det 100 år sedan samefolket hade sitt första gränsöverskridande samiska möte i Tråante (Trondheim) och 1918 även hundraårs jubileum för det första samiska landsmöte på svensk sida i Staare (Östersund). Hundra år av samisk kamp mot rasism och för självbestämmande, som är en milstolpe för demokratiseringssträvandena i norden.


Feministiskt Initiativ hälsar samefolkets folkvalda organ Sametinget inför öppningen av en ny mandatperiod och önskar all framgång i arbetet för erkännande av rättigheter och historisk upprättelse.