Feministiskt initiativ Göteborg bryter samverkan med S, V och MP

10 maj 2017

Feministiskt initiativ Göteborg vill avsätta pengar i 2018 års budget för att hjälpa ensamkommande asylsökande till skolgång och stabilitet. Socialdemokraterna säger nej. Nu lämnar F! den rödgrönrosa ledningen som partiet samverkat i sedan valet 2014.

– Det handlar inte om prestige. Det handlar om en grupp otroligt utsatta barn och unga som inte får den hjälp de behöver. Det kan vi inte ställa upp på, säger Stina Svensson, gruppledare för Feministiskt initiativ Göteborg.

Under våren har de fyra partierna i Göteborgs rödgrönrosa ledning förhandlat om hur stadens budget ska se ut 2018. Tidigare år har man lyckats komma fram till ett gemensamt förslag, men i år har F! och S inte kunnat enas kring de budgetnomineringar som F! lagt fram gällande ensamkommande asylsökande.

Förslagen som F! lagt fram handlar framför allt om att stötta de ungdomar som drabbats av regeringens nya regler om åldersuppskrivning. Den nya regleringen innebär att unga som fyller, eller bedöms ha fyllt, 18 år under sitt asylärende förlorar allt – familjehem, god man och skolgång och tvingas lämna staden för ett vuxenboende långt från Göteborg.

Många väljer att stanna kvar i stan och bo på gatan eller hänga i Nordstan, där risken är stor att de kommer i kontakt med kriminell verksamhet, droger och prostitution. Flera ungdomar har också tagit sina liv som ett direkt resultat av de nya hårdare reglerna.

Feministiskt initiativ Göteborg vill stötta de ungdomar som flytt från krig och förtryck och söker asyl i vårt land. När partiet i budgetförhandlingarna nu möts av motstånd från Socialdemokraterna finns inga alternativ annat än att avbryta samarbetet.
– Vi kan inte skriva under på en budget som inte tar hänsyn till de mest utsatta, de som mest behöver vårt stöd. F! är ett parti som värnar om de mänskliga rättigheterna. Det gör vi inte avkall på, säger Stina Svensson.