Feministiskt initiativ fördömer vräkningar av palestinier i Östra Jerusalem

14 juni 2021

Israeliska myndigheterna har utfört vräkningar av palestinska familjer och ställer de inför ett ultimatum: att riva sina egna hem inom 21 dagar, eller så tvingas de betala kostnaderna för rivningen. Nya rivningsorder har delats ut i Silwan i Östra Jerusalem. Situationen i stadsdelen Sheikh Jarrah beskrivs som en krigszon, där beväpnade bosättare och israeliska styrkor misshandlar och trakasserar palestinier.

De familjer som nu står inför tvångsfördrivning vet att det israeliska rättssystemet inte erbjuder dem några möjligheter att rädda sina hem.

Human Rights Watch drar slutsatsen i sin rapport från den 27 april i år att de israeliska myndigheterna begår apartheid och förföljelse mot palestinierna. Det räknas som brott mot mänskligheten. Vräkningar i Östra Jerusalem ska ses i detta sammanhang. Målet med vräkningarna är att ge plats för israeliska bosättare. Många palestinier i Sheik Jarrah har bott där i generationer. Återigen visas bosättningar vara ett av de största problemen att lösa i konflikten mellan israeler och palestinier. Enligt folkrätten är de israeliska bosättningarna olagliga, eftersom de är byggda på palestinsk mark.

Feministiskt initiativ fördömer i de starkaste ordalag Israels agerande i Östra Jerusalem och uppmanar de svenska civilsamhällesorganisationerna att stödja kampanjen som pågår för att:

  • den svenska regeringen skyndsamt och kraftfullt agerar för att förhindra ytterligare etnisk rensning av palestinier från Jerusalem.
  • Sverige i EU verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.