Feministiskt initiativ fördömer Israels attack av Gaza!

12 juli 2014

De Israeliska flygattackerna som inleddes i tisdags har nu dödat närmare 100 personer och skadat över 700 personer i Gaza. Israels plan är att utvidga offensiven, just nu förbereds 40 000 reservister på en eventuell markoffensiv i Gaza – Netanyahus hållning är den att operationen fortsätter tills beskjutningarna har upphört.

Fi anser att båda parter måste ta avstånd från våld för att möjliggöra fredsförhandlingar, där Israel som den starkare parten i denna konflikt axlar ett större ansvar. Därför måste israeliska ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem, muren på ockuperad mark och Israels illegala utbyggnad av bosättningar upphöra. Sverige måste även inta en ledande roll i upplösandet av blockaden mot Palestina som har en central roll i att möjliggöra processerna mot hållbar fred och säkerhet, i regionen.