Feministiskt initiativ fördömer attackerna mot östra Aleppo

3 december 2016

Det är med sorg och ilska vi ser att den syriska regimen och dess allierade försöker inta östra Aleppo med militär makt.

eld-upphor

Med brutala bombningar och artilleriattacker terroriseras den belägrade delen av staden, och hjälpkonvojer med mat och medicin får inte komma in. Även Ryssland rapporteras ha bombat icke militära mål som sjukhus och skolor i Aleppo eller i dess närhet. Bara under de senaste två veckorna uppskattas 700 personer i östra Aleppo dödats, och upp emot 50.000 civila har tvingats fly från sina hem efter Assads stödtruppers anfall.

Srebrenica, Grozny, Falluja. Vi har sett tidigare vad militarism och krig i slutändan kan leda till för civila när städer attackeras. Det ligger inbyggt i den patriarkala militära logiken att det viktigaste är att besegra sin fiende – inte att skydda liv eller mänskliga rättigheter.

Vad vi bevittnar nu i Syrien är beviset för hur illa militär konfliktlösning fungerar. Från alla sidor så har just själva användningen av militärt våld, för att nå sina politiska mål, förvärrat situationen. För varje månad av krig så förs parterna bara längre ifrån varandra. Olika stater och rörelser ingriper militärt i Syrien och situationen blir ohållbar.

Konflikten i Syrien borde lära oss att aldrig låta militära hökar få för stort inflytande i politiken, då konsekvenserna för befolkningen blir katastrofal.

I denna kris så har Världssamfundet och FN visat sig ha satsat för lite på konfliktlösning, vapenkontroll och fredsarbete. FN saknar fungerande verktyg för att verka så länge vetorätten i Säkerhetsrådet kan användas för att blockera handling.

Feministiskt initiativ fördömer attackerna mot östra Aleppo, och ställer följande akuta krav:

  • Ett omedelbart eldupphör mellan alla stridande parter, initierat av regimens och dess allierade.
  • Säkerhetsgarantier och fri passage för de humanitära insatser med mat, medicin och sjukvårdare som behövs akut.
  • Att parterna i konflikten återvänder till medling, under överinseende av FN:s sändebud Staffan de Misutra, och fortsätter arbetet kring de kompromissförslag FN lagt fram.
  • Feministiskt initiativ ser också hur tragedin i Aleppo möjliggjorts av långsiktiga strukturproblem och kräver därför att arbete påbörjas för att:
  • Ett totalt vapenembargo mot alla stridande parter i Syrien
  • Föra över beslutsrätt i frågor kring Syrien-konflikten från säkerhetsrådet till FN:s generalförsamling i enlighet med vad fler än 200 organisationer för mänskliga rättigheter krävt
  • Avskaffa vetorätt i säkerhetsrådet för att komma ifrån situationer då FN blockeras
  • Sverige skall förbereda sig att inför ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd fr.o.m. 1 jan 2017 agera kraftfullt och medlande för att få till stånd ett slut på kriget i Syrien.

Feministiskt initiativ står på den civila befolkningens sida. Aleppo behöver inte ytterligare militära insatser – alla sådana förslag är ett hån mot den tragedi som nu utspelar sig. Befolkningen i Aleppo behöver ett omedelbart eldupphör och omvärldens hjälp!

Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson
Martin Jordö,
utrikesutskottsledamot