Feministiskt initiativ bojkottar Almedalen

5 juni 2017

Feministiskt initiativ kommer att bojkotta Almedalsveckan om inte beslutet att upplåta plats och utrymme åt den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen ändras.


– Genom att bojkotta Almedalen markerar Feministiskt initiativ mot legitimeringen av rasism och nazism, samtidigt som vi vill visa vår solidaritet med alla de, personer och organisationer, som på grund av det påtagliga hotet tvingas till tystnad på plats eller inte alls närvarar i Almedalen, säger Victoria Kawesa partiledare för Feministiskt initiativ.

Beslutet att ge tillstånd åt Nordiska motståndsrörelsen för torgtal och propagandaspridning i Almedalen i sommar, utgör inte bara ett direkt hot mot enskilda personer utan också mot vår demokrati. Feministiskt initiativ menar att detta är att legitimera och normalisera rasism, nazism och fascism.

– Region Gotland och Polisen har gett tillstånd åt våldsbejakande extremister dömda för mord, dråp och andra våldsbrott att delta på den demokratiska mötesplats Almedalsveckan utgör sig för att vara. Men det går inte att använda yttrandefriheten eller mötesfriheten som argument för detta, då nazisternas blotta närvaro exkluderar väldigt många människor att vara på plats och delta i det demokratiska samtalet, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

– Det går inte att säga som arrangörerna för Almedalsveckan gör ”Alla är välkomna och ordet är fritt!” och samtidigt tillåta nazister ta plats. Deras närvaro tystar viktiga röster och dödar det demokratiska samtalet. Vi vill varken legitimera eller normalisera rasismen och nazismen. Därför har vi fattat det resoluta beslutet att bojkotta Almedalsveckan för att markera allvaret i det hot nazisterna utgör mot både enskilda personer och vår demokrati, säger Victoria Kawesa.

Feministiskt initiativ har tidigare framfört att nazisternas närvaro utgör ett allvarligt hot mot demokratin och innebär en begränsning av det offentliga rummet för dem av oss som är direkt föremål för deras hat och våld; hbtq-personer, romer, afrosvenskar, judar, muslimer och personer som blir rasifierade, men även politiska motståndare till nazisterna som feminister, antirasister och antifascister. Därför har Tomas Pettersson, rättspolitisk talesperson (F!) och boende på Gotland, överklagat beslutet om att hyra ut mark till Nordiska motståndsrörelsen.

Vidare uppmanar Feministiskt initiativ till:

  • Sveriges regering och riksdag att uppfylla sina åtaganden genom att förbjuda nazistisk organisering.
  • Polisen att se över sina beslut om torgmöten så att de grundar sig i det Sverige åtagit sig i FN-konventionen om avskaffande av alla sorters rasdiskriminering och därmed säger nej till ansökan om torgmöten för nazistiska grupper.