Feministiskt initiativ beklagar Amnesty Internationals beslut om att stötta legalisering av sexköp, bordeller och hallickar

12 augusti 2015

Igår antog ICM (International Council Meeting), den internationella Amnestyrörelsens högsta beslutande organ, den internationella styrelsens förslag att stötta avkriminalisering av prostitution. Förslaget innebär en universell avkriminalisering av såväl dem som säljer sex men också sexköp och av de aktiviteter som möjliggör sexköp, som exempelvis bordeller. Svenska Amnesty ställde sig inte bakom förslaget.

Amnesty beslut

Att sälja sex är idag kriminaliserat i över 100 länder. Runt om i världen utsätts dagligen människor som säljer sex för allvarlig diskriminering och människorättskränkningar från myndighetspersoners sida och av samhället i stort.

Feministiskt initiativ stödjer en spridning av den svenska modellen av sexköpslag som inte kriminaliserar den som säljer sexuella tjänster, utan dem som köper eller förmedlar dem. Förutom de risker och faror som prostitutionen kan föra med sig i form av våld och hälsorisker underblåser dessutom den sociala stigmatiseringen diskriminering av dem som säljer sexuella tjänster.

Feministiskt initiativ beklagar Amnesty Internationals beslut om att stötta legalisering av sexköp, bordeller och hallickar.

– Amnesty har förlorat sin trovärdighet som global organisation för mänskliga rättigheter. Med beslutet om att verka för legalisering av prostitution har man köpt hela den patriarkala världens syn på manlig sexualitet som ostoppbar och andra som obefintliga. I en tid då maktfrågorna kring kön, sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck är som tydligast landar organisationen i samhällssyn som helt saknar maktanalys. Det är tragiskt, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.