Feministiskt initiativ antar kongressuttalande mot Nato-medlemskap

10 april 2023

Sveriges ansökan om att bli medlem i Nato är med regeringens egna ord ”den största omläggningen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik i modern tid”. Ändå har varken den nuvarande högerregeringen eller den förra socialdemokratiska brytt sig om att förankra beslutet genom en folkomröstning. Allt skulle gå så fort, men sedan körde det ändå fast när den turkiska diktatorn kräver att Sveriges regering ska åtlyda hans minsta vink och uppfylla en ständigt växande kravlista.

Vapenexport till Turkiet ska återigen tillåtas, trots Erdoğans hot om att än en gång invadera Rojava. Det kravet är nu redan uppfyllt. Svenska kontakter med kurdiska grupper ska upphöra, och inte minst ska Sverige utlämna hundratals namngivna påstådda ”terrorister” – varav många är kurdiska aktivister, journalister eller tillhör andra grupper som riskerar långvariga fängelsestraff och tortyr om de utlämnas till Turkiet.

Men enligt Sveriges regering är Turkiet en demokrati, och man lovar att uppfylla krav efter krav.

Detta är ett direkt resultat av Sveriges Nato-ansökan. Det finns många fler skäl till att Feministiskt initiativ konsekvent motsätter oss ett svenskt medlemskap i kärnvapenalliansen.

Att ha kärnvapen som ett hot är centralt i Nato. Alla vet vilka konsekvenser användning av sådana vapen får, men ändå har den svenska regeringen i sin ansökan inte begärt att inga kärnvapen ska få föras in på svenskt territorium, varken i fredstid eller krigstid.

Nato kräver även att samtliga medlemsländer ska lägga minst två procent av sin budget på militären. För svensk del är det en kraftig ökning, och det rör sig om enorma summor – pengar som skulle behövas i välfärden, klimat- och miljöpolitiken och på många andra områden. Nu kommer de istället användas för att göda vapenindustrin.

Just miljön och klimatet drabbas oerhört hårt av militära aktiviteter, såväl övningar som faktiska krig. Genom direkt miljöförstörelse genom bomber och beskjutning, naturskövling och tunga transporter i känsliga miljöer, såväl som genom enorma växthusgasutsläpp är militären ett stort hinder för att motverka klimatförändringar och förlust av arter och ekosystem. När det är viktigare än någonsin att göra allt vi kan för klimatet och miljön kommer ett svenskt Nato-medlemskap istället förvärra kriserna än mer.

Som den tydligaste partipolitiska rösten för fred och mänskliga rättigheter motsätter sig Feministiskt initiativ starkt ett svenskt medlemskap i Nato. Vi anser att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bör bygga på mänsklig säkerhet, nedrustning och stopp av svensk vapenexport, inte upprustning och att alliera oss med diktaturer. Sveriges roll i världen ska vara att avväpna och förebygga konflikter, inte beväpna och rusta upp. Sverige ska verka som diplomatisk kraft; en röst för fred. Den rösten tystnar när vi skramlar med Nato-vapen.