Feministiska väljare vet vad de vill ha

18 maj 2014

”Att Feministiskt initiativs ekonomiska politik är vänsterorienterad är inget att hymla om, men politik är mer än ekonomi.” Det skriver Linnéa Bruno och Gudrun Schyman i ett svar till Maria Abrahamsson.

bruno_schyman
Linnéa Bruno och Gudrun Schyman i nättidningen Feministiskt Perspektiv

Feministiskt initiativ har i skrivande stund 13 500 medlemmar och ökar i opinionsundersökningarna. Att Feministiskt initiativs ekonomiska politik är vänsterorienterad är inget att hymla om, men politik är mer än ekonomi. Feminism är en självständig ideologi som överskrider höger och vänster – en utmanande tanke för många. Säkerhetspolitik och mäns våld mot kvinnor är exempel på frågor som går på tvärs i blockpolitiken, och vi ser nu hur Socialdemokraterna och Alliansen tävlar med varandra om vem som vill höja anslagen till militären mest.

Maria Abrahamsson (M) menar i Expressen 11/5 att de som sympatiserar med partiet inte har klart för sig vad de röstar på, utan har bländats av talespersonen Gudrun Schyman, som skickligt levererar oneliners men alltså efter mer än 30 år som politiker är ”dunkelt ovetande om politikens vardagliga tröskande”. I sin artikel är det främst två sakfrågor som Abrahamsson vill upplysa väljarna om. Den första rör säkerhetspolitiken i allmänhet och hållningen till Putin i synnerhet. Schyman har så fullt upp med sina homeparties, att hon inte hinner hänga med i vad som händer i omvärlden, menar Abrahamsson, apropå att talespersonen tillbakavisat idén om en ökad hotbild mot Sverige.

Feministiskt initiativs grund är en bred, inkluderande feminism som bland annat står fredsrörelsen nära. Precis som FN har uppmanat sina medlemsstater att göra, vill vi kapa dramatiskt i militära utgifter och istället investera i våldsförebyggande arbete. Abrahamsson tycks tro att lösningen på Putins agerande på Krim är mer militär, och att ett rimligt svar från Sverige vore att rusta. Vi menar att ett sådant svar är att ge Putin precis det han vill ha – bekräftelse på att han är farlig. Sverige kan aldrig mäta sig med Ryssland militärt. Ska vi lägga ytterligare tiotals miljarder per år på militären, för att kanske kunna försvara oss i fem dagar istället för tre, om det osannolika skulle inträffa att Ryssland vill anfalla Sverige? Vi menar att Sverige, tillsammans med EU, måste förhålla sig på ett politiskt sansat och genomtänkt sätt till Putin. Det bästa vi kan göra är att samtidigt bedriva ett långsiktigt stöttande av de demokratiska rörelser i Ryssland som kämpar för mänskliga rättigheter, oberoende journalister och civilsamhälle.

Sverige har inte haft krig på sitt territorium på 300 år. Mäns våld mot kvinnor är däremot ett högst reellt säkerhetsproblem, som drabbar var fjärde svensk kvinna och dessutom kostar staten 8 miljarder om året. Ett par av våra huvudkrav är statligt grundstöd till kvinnojourer och obligatorisk utbildning om våld för rättsväsende och alla relevanta professionella. Abrahamsson menar att Schymans axelryckning åt Putin gör partiet mindre trovärdigt i andra angelägna frågor, som mäns våld mot kvinnor. Vi vågar tvärtom påstå att vi har den mest omfattande och ambitiösa politiken mot alla former av våld, för en säkerhetspolitik med mänsklig säkerhet på agendan – befriad från nationalism och infantila fantasier.

Den andra frågan rör löneskillnaden mellan kvinnor och män, där Abrahamsson anklagar såväl Schyman som Stefan Löfvén och sin egen partikollega Hillevi Engström för att fara med irrelevanta siffror. Abrahamsson menar att det inte är den faktiska skillnaden som det bör talas om, som blir 3,6 miljoner under en livstid. Om det vägs in bland annat att vi väljer olika yrken och sektorer efter kön blir den ”oförklarliga” skillnaden endast 6 procent, menar hon. Men det var just det. Yrken dominerade av kvinnor värderas lägre, oavsett hur kvalificerade de är. Tur då att Fi har de mest seriösa förslagen även mot det problemet.

Slutligen – F! är inte enbart Gudrun Schyman. Vi är många och blir varje dag fler. Det handlar inte om en enstaka persons lyskraft utan det vi ser nu är en helt ny rörelse som kanaliserar sin längtan efter ett samhälle som värderar alla människor lika, på alla plan, i alla situationer.