Feminister i EU-parlamentet gör skillnad

28 september 2017

Soraya's rapport om romers integrering i EU har fått ett första JA!

− I slutet av oktober ska hela parlamentet ta ställning till rapporten, men idag har vi tagit ett stort och historiskt första steg, LIBE kommittén har sagt ja. Det betyder att vi har ett brett politiskt stöd till att skapa en större förståelse hur rasism i stort, och anti-ziganism särskilt, är orsaken till att vi kan beröva människor deras medfödda mänskliga rättigheter, säger Soraya Post.

På Europaparlamentets hemsida hittar du en svensktextad version av en intervju där Soraya förklarar mer om rapporten och vad hon vill:

 

Förändra världen.
Att få den sluta rotera kring en rasistisk axel och i stället se varje människa. Varje rom.
Det finns bara en ras – människan.

// Soraya Post, ledamot i Europaparlamentet för Feministiskt initiativ