Feminist 4%

1 september 2018

Feministbrev 153

En vecka kvar till valet. Jag är på turné i turbofart. Om en vecka har jag hunnit besöka 60 orter och haft runt 90 möten. Eftersom min turné #stannarpåmarken har jag introducerat den nya mötesformen ”tåga med Gudrun”, där jag sitter med 3-4 personer runt ett bord på tåget under en sträcka på runt 1 timme. Succé! 

På torg efter torg har jag mötts av F!-medlemmar som har organiserat sig och ställer upp i kommun- och regionval. För tre år sedan kanske de var tre-fyra personer som hittat varandra på en ort, sedan blev de åtta och nu är de en hel grupp med lista till valet. F! ställer i dagsläget upp i 59 kommuner och 9 regioner. Det är en tredubbling sedan förra valet. Det organisationsbygge som nu blommar ut i valrörelsen gör mig både rörd, stolt och hoppfull. Om alla som röstade F! i kommunvalen förra valet också hade röstat F! i riksdagsvalet hade vi passerat 4%-spärren redan då. Det fattades runt 60 000 röster. Inte mer.

Hur ser vårt stöd ut bland väljarna då? För en dryg vecka sedan lät vi Sifo göra en undersökning och det visade sig att:

✅53 procent av kvinnorna tycker att det vore bra om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen. Motsvarande siffra för män är 35 procent.
✅Nästan hälften av kvinnorna, 47 procent, tycker det är bra om Feministiskt initiativ medverkar till att en rödgrön regering bildas. Motsvarande siffra för männen är 39 procent.
✅11 procent av de tillfrågade säger att de kan tänka sig rösta på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet.
✅Störst stöd har Feministiskt initiativ bland kvinnor, där 14 procent kan tänka sig rösta på Feministiskt initiativ.
✅Stödet bland kvinnor i åldersgruppen 15–29 år är särskilt stort, där 62 procent tycker att det är bra om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen och 19 procent kan tänka sig att rösta på partiet i riksdagsvalet.

Undersökningen omfattar 1 200 telefonintervjuer under perioden 13–16 augusti 2018.

Men det är ändå här, till riksdagsvalet, som jag möter en tvekan bland väljarna. Därför vill jag uppmana alla feminister att höja blicken över partiegoismen och se till helheten. Frågan är, tycker jag, hur vi bäst förhindrar en politisk grov glidning över till det auktoritära, det repressiva, det totalitära, det militaristiska och nationalistiska.

Jag ser nämligen stora risker. Antingen kan det ske genom att vi får en M-regering som lutar sig mot SD eller en borgerlig Allians som lutar sig mot SD. Eller, en socialdemokrati som lutar sig så till den milda grad till mitten att det går över i höger med en förstärkning av liberal ekonomism, klimatförnekelse, stängda gränser och fortsatt militarism. Den feministiska utrikespolitiken, som just nu har gigantiska svarta hål (vapenexporten, asylpolitiken, klimatpolitiken), blir då begravd. Sverige skulle gå samma väg som många andra Europeiska länder, med en socialdemokrati som svajar inför nationalismen och låter den sätta dagordningen för det parlamentariska arbetet. Polen och Ungern är skräckexempel men det finns också andra. T.ex. Italien efter valet (5-stjärnerörelsen regerar med Lega Nord) och Danmark, där människor föreslås lyda under lagar med olika straffsatser beroende på om du bor i ett område som utpekas som ghetto eller inte.

Hur undviker vi en liknande utveckling i Sverige? Motkraften är en tydlig majoritet av röd-grön-rosa stolar i riksdagen. Feministiskt initiativ har en central roll att spela här. Det säger jag inte bara av partiegoistiska skäl. Ser du på helheten (mandatkoll.se) så visar det sig att när F! kommer in, även om det bara blir 4%, så innebär det en stor förändring i mandatfördelningen. Ett nytt parti tar från alla andra och mest från de som är störst. Enligt Mandatkollen i slutet på denna vecka ser det ut så här:. F! tar mest från Alliansen och Sverigedemokraterna:  SD (-3), M (-2), C (-2), L (-1). Från det rödgröna blocket tar vi från S (-3), V (-2) och MP (-1), dvs. F! ”tar” 6 mandat från rödgröna men fyller på med 14!

Den ekvationen, konsekvensen av det proportionerliga mandatfördelningssystem vi har i Sverige, måste tydliggöras och föras ut. Kommer inte F! in så kan S ta med sig ett försvagat MP på vilka blocköverskridande äventyr som helst. Det spelar ingen roll om V har gått kraftigt framåt, de kommer inte att få vara med i alla fall. Jag vet hur S fungerar. Inte ens när V fick 12% var det möjligt att tala om regeringssamverkan. Resultatet kan i stället bli ett V med fler mandat men med betydligt mindre att säga till om.

F! i riksdagen försvagar alltså inte vänstern och splittrar inte miljörörelsen. Tvärtom blir vi med de (minst) 14 mandaten den kraft som både reducerar SD:s möjligheter att påverka politiken och som kan förhindra att Moderaterna får regeringsmakten.

Nu måste feminister, klimataktivister, antirasister, freds- och asylrättsaktivister, alla som oförtröttligt arbetar för att stärka kvinnors rättigheter, för att motarbeta alla former av diskriminering och för att stärka mänskliga rättigheter, oavsett vilken organisation vi tillhör, nu måste vi använda det här valet för att vända utvecklingen.

När nationalism och militarism flyttar fram positionerna är vi motkraften och det måste vi manifestera i detta val. Det är nu, när det behövs som mest, som vi måste vara modiga. Kalla det gärna Feminist 4%!

 

 

 

Gudrun