Fattigdom dödar

22 mars 2018

I Sverige kunde 2 900 människoliv räddas varje år om personer med kort utbildning fick lika bra cancervård som de med lång utbildning. Kortutbildade kvinnor har en 40 procent ökad dödlighet jämfört med långutbildade dito. Det rapporterar Sveriges radio och kan läsas i en studie från svenska Cancerfonden.

Kan Sverige ha en jämlik cancervård? – Klart vi kan!

FI:s politik är systemförändrande och i stället för fortsatta bidrag och subventioner till de redan resursstarka omfördelar vi till de mest utsatta. Fattigdom och ohälsa går hand i hand. De som drabbas hårdast när vården och omsorgen brister är de som behöver välfärdens insatser allra mest. De ofta förödande konsekvenserna av en cancerdiagnos drabbar inte bara den som blivit sjuk utan även en hel struktur av familjeband och relationer.

I ett rikt land som Sverige ska det vara en självklarhet att få bästa möjliga vård oavsett vem du är, din utbildningsnivå eller din förmåga att uttrycka din oro.

Sjukvårdsinsatser ska självklart vara lika för alla som delar samma åkomma – vilket även gäller de förebyggande insatserna. Jämställd vård är en av de viktigaste principerna inom en intersektionell feministisk politik. Personlig ekonomi får aldrig tillåtas vara en faktor vid behandling av dödliga sjukdomar. Fi står för jämlikhet och rättvisa. En rättvis vård är en jämlik vård; cancervården i Sverige behöver en översyn som ser till person och inte klass, kön eller etnisk tillhörighet.

Cherry Batrapo,
sjukvårdspolitisk talesperson F!