F! vill påfolka lands- och glesbygd

20 augusti 2018

Feministiskt initiativ utmanar storstadsnormen med sin nya kampanj som lanseras i Vilhelmina idag under partiledare Gita Nabavis besök. Fördelningen av resurser mellan stad och land är ojämlik och orättvis. Vinster från lokala naturresurser ska stanna lokalt menar partiet.

Foto: Beata Cervin

Foto: Beata Cervin

Alltför länge har den urbana normen styrt prioriteringarna. Feministiskt initiativ menar att det som land- och glesbygd verkligen behöver är beslut som förändrar maktordningen i grunden. Politik och demokrati borde handla om att fördela resurser rättvist och jämlikt. Urbanisering är inte en naturlag, utan ett resultat av förd politik.

– Det vi ser är ett maktspel som avfolkar lands- och glesbygd säger Inez Abrahamsson, talesperson för gles- och landsbygdsfrågor och riksdagskandidat. Det behövs inga fler landsbygdskommitéer, nu är det dags att gå från ord till handling.

Partiet släpper idag en kampanj för att uppmärksamma de orättvisa villkoren som nu råder för lands- och glesbygder. Gita Nabavi är på plats i Vilhelmina, där Inez Abrahamsson även kandiderar till kommunfullmäktige.

– Avveckling av gles- och landsbygd har pågått under många år. En alltmer begränsad tillgång till vård, omsorg och service gör skillnad på människor, säger Gita Nabavi. Jag är här för att visa mitt och partiledningens aktiva engagemang i och med lanseringen av de nya affischerna.

Partiet har kraftigt ökat sin förankring i gles- och landsbygd. Inför detta val ställer Feministiskt initiativ upp i flertal gles- och landsbygdskommuner, och Vilhelmina är en av dessa.

Gita Nabavi och Inez Abrahamzon kommer att delta vid affischeringen vid Lövlidenkorsningen norr om Vilhelmina, kl 11.30 måndagen 20 augusti.

I riksdagen ska Feministiskt initiativ driva:

  • Statliga myndigheter ska ha ett tydligt uppdrag att utmana och synliggöra den urbana normen.
  • Vinster från naturresurser som utvinns lokalt ska stanna lokalt.
  • Likvärdig och rättvis välfärd och infrastruktur i hela landet.
  • Lokal journalistik i och från hela landet.
  • Samverkansmodeller för att säkerställa likvärdighet i kulturutbud över hela landet.
  • Studielån skrivs av för personer i glesbygd.

Kontaktuppgifter
Gita Nabavis pressekreterare 073-7775149