F! ställer sig starkt kritiskt till obligatoriska ankomstcenter

2 april 2018

I onsdags kom Mottagningsutredningen med förslag till ett nytt system i Sverige för mottagande av asylsökande. Det ska dels enligt utredaren göra mottagandet och etableringen mer sammanhållen och dels som vi tolkar det lägga tryck på asylsökande att i högre grad göra som staten vill.

Ett bra mottagande av en asylsökande får personen att känna sig välkommen och värdefull. Både personen och samhället görs medvetna om vilka rättigheter som finns och det görs enkelt för individen att komma in i och bidra till samhället.

Ett bra mottagningssystem måste också ha som en utgångspunkt att alla människor inte är likadana.

  • En del asylsökande har nära familj i landet när de söker.
  • En del har släkt eller vänner här.
  • En del bryter normer på olika sätt.
  • En del är sjuka.
  • En del har familj som behöver hjälp.
  • En del behöver anpassningar.
  • En del har ett visst yrke och erfarenhet.

Det är därför av många skäl inte en bra idé att ha obligatoriska ankomstcenter där asylsökande ska försöka tvingas in. Det kan vara bra att en kommun följer en asylsökande under en längre tid in i det svenska samhället, men om det ska kunna vara bra måste alla individuella omständigheter, skillnader och förutsättningar tas på allvar när det bestäms vilken kommun det ska vara. Riskerna är annars att det blir ytterligare ett system som försöker att tvinga flyktingar till saker utan syfte och värde.

Mottagningsutredningen uttalar att möjligheten till eget boende har ett värde, vilket F! håller med om. Trots det vill utredningen begränsa det egna boendet. Det har varit så i Sverige under en lång tid att många politiker velat begränsa det egna boendet för asylsökande för att det ofta har haft en låg standard. Det har också varit sant för anläggningsboenden, men det har inte bekymrat politikerna särskilt mycket innan. Ett bra sätt att se till att asylsökande inte känner sig tvingade att bo i eget boende under dåliga förhållanden är att se till att det finns bra anläggningsboende som ett alternativ. Det kan aldrig vara rätt att det skulle kunna ställas högre krav på ett eget boende än på ett anläggningsboende.

Utredningen vill även att de boendecenter som föreslås ska fungera som avresecenter för några, med förhoppningen att det ska få några fler personer att lämna landet när det beslutats att de inte får stanna. Det sägs att det är viktigt att personer som får utvisningsbeslut också lämnar landet, att annars hotas systemets legitimitet.

F! vänder sig starkt mot detta synsätt. På en del platser och under en del tider i Europa har myndigheter varit tillåtande mot personer som inte har tillstånd att vara där. Ibland har de tvärtom jagat personer utan tillstånd intensivt och tagit bort rättigheter för dem. F! har svårt att se att det i allmänhet har lett till att befolkningen känt en större tillit till asylsystemet eller att det har fått dem att acceptera flyktingar som har fått asyl mer än vad de gjort annars.

Den som får nej på sin asylansökan brukar ofta försöka hitta andra alternativ än att bege sig tillbaka till just den plats personen anser är farlig. Reglerna i Sverige och i Europa har under lång tid utvecklats mot att ta bort sådana alternativ. De som lyckats visa att de behöver skydd ska stanna här och bli en del av samhället och de som inte gjort det ska åka tillbaka till det ställe de har flytt ifrån. Ju mindre andra alternativ som en person får, desto viktigare att asylprövningen kommer fram till rätt beslut. Det är en press som asylprövningen i Sverige idag uppenbarligen inte klarar av att leva upp till. Det är bättre att tillåta människor att röra sig så enkelt som möjligt, att det helst inte finns gränser som stoppar de som tycker att de måste flytta på sig. Innan vi har kommit dit är en asylprövning en ventil som kan hindra en katastrof för en enskild människa. Men det kan inte vara genom asylprövningar som vi framförallt kontrollerar hur de utsatta i världen får röra på sig.

Slutligen borde den första åtgärden för att förbättra mottagande och etablering i Sverige vara att avskaffa den tillfälliga lagen. Den infördes med syftet att ge Sverige ett dåligt rykte och få personer att vilja vara någon annanstans. Den försvårar etablering och därmed mottagandet i det svenska samhället och bör avskaffas omedelbart.

F! anser att ett mer sammanhållet mottagande i sig är positivt, men det finns delar i dessa förslag som innebär kontroll och fortsatt misstro för människor som söker asyl.

 

 Farida al-Abani, migrationspolitisk talesperson

Farida al-Abani, migrationspolitisk talesperson