F! söker ideell pressekreterare

21 september 2018

Som pressekreterare arbetar du på uppdrag av partistyrelsen och partisekreteraren. Du ingår i ett pressteam som är en del av F!:s ideella kommunikationsavdelning. Pressekreterarna arbetar på rullande schema, där du förväntas vara tillgänglig på telefon (vår pressjour) och pressmejl och hjälpa journalister att få kontakt med förtroendevalda representanter inom vår organisation.

En pressekreterares arbetsuppgifter är främst av operativ karaktär men kan även ligga på strategisk nivå och innefatta både proaktivt som reaktivt kommunikationsarbete. Pressteamet samordnar även arbetet för Feministiskt initiativs konton på MyNewsDesk och Notified, och att hålla dessa uppdaterade och relevanta så att de ger den service som efterfrågas i enlighet med deras syften. I rollen som pressekreterare ingår det att ha god kännedom om Feministiskt initiativs politik, vår organisation och våra företrädare. Som pressekreterare har du också en nyckelroll vid kriskommunikation och svåra kommunikativa lägen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Ansvara för att partiet är tillgängligt på presstelefonen och pressmejlen
  • Bistå partiets representanter med underlag och råd inför kontakter med journalister
  • Omvärldsbevaka den politiska debatten
  • Medverka till MyNewsDesk är uppdaterat vad gäller såväl pressmeddelanden och information som sändlistor.
  • Medverka till att Notified är uppdaterat vad gäller såväl relevanta sökord som sändlistor till partiets representanter.
  • Medverka i planering och genomförande av pressaktiviteter och andra kommunikationsaktiviteter.

Låter detta intressant? Skicka ett mejl till [email protected] med kontaktuppgifter, CV och berätta vad du har för tidigare erfarenheter och varför du är intresserad av att engagera dig i pressteamet.  Vill vill ha ditt mejl senast den 5/10.