F! reflekterar över Sjöstedts partiledartal

2 juli 2017

Jonas Sjöstedt inledde sitt tal med att ta upp det som uppmärksammats allra mest inför årets Almedalsvecka; Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) närvaro.

Sjöstedt sade att det är orimligt att en nazistisk terrorgrupp fått tillstånd att agera i Almedalen och att dess närvaro innebär att många andra måste stanna hemma. Med stolthet berättade vänsterledaren att de överklagat regionens beslut att hyra ut mark till NMR.

Vi i F! delar Vänsterpartiets uppfattning och har dessutom gått ett steg längre genom att bojkotta hela arrangemanget samt startat kampanjen #hjärterum, som rullade igång i morse på första dagen i Almedalsveckan. Vår kampanj fokuserar på att värna allas rätt att delta i det demokratiska samtalet i de offentliga rummen, ingen ska behöva känna sig hotad eller hatad. Vi vill förbjuda nazistiska organisationer.

Efter sin inledning ägnade Vänsterpartiets ordförande huvuddelen av sitt tal åt att tala om välfärden i allmänhet och sjukvården i synnerhet. Han gjorde en elegant beskrivning av att i vården finns hela livet, den största lyckan och den stora sorgen. Han beskrev fint sina barns ankomst och sin fars bortgång.

I sina beskrivningar av vården visade han att Vänsterpartiet har en genuin förståelse för att dåliga arbetsvillkor och dålig kvalitet på vården hänger samman. Han menade, att vårdarbetsgivarnas dåliga personalpolitik är en av huvudorsakerna till att allt för få väljer att utbilda sig till vårdyrken och att personalomsättningen är hög. Vägen till en bättre vård går genom bättre anställningsvillkor, enligt Sjöstedt.

Hans enda klart feministiska uttalande kom när han menade att sjukvården måste botas från den farliga åkomman ”patriarkatet”. Sjöstedt förklarade att orsaken till att man inte gör något åt de höga sjuktalen, stressen, de dåliga villkoren och låga lönerna inom vården är att det främst är kvinnor som arbetar där.

Visst håller vi i F! med om detta och visst är det bra att Vänsterpartiet lyckats förhandla fram mer pengar till välfärden i form av några extra miljarder till förbättringar av personalens villkor inom vården. Men det krävs också fler strukturella förändringar. Vi i F! menar att den lönebildningsmodell som råder nu, aldrig kommer att klara av att leverera jämställda löner. Därför har vi mer radikala förslag på detta område.

Sjöstedt ägnade också en stund åt regeringsfrågan och klagade på att Socialdemokraterna redan ett drygt år innan nästa val spekulerar i vilka som ska kunna regera tillsammans. Vänsterledaren påpekade att det är stor skillnad på vänster och höger i politiken och att det är längesedan Socialdemokraterna var ett parti för unga utan bostad och ensamstående föräldrar. Sjöstedt sade att det behövs något nytt och menade då givetvis sitt eget parti.

Vi i F! tycker också att det behövs något nytt. Detta i form av representation av F! i riksdagen, kommunerna och landstingen/regionerna, så att feminismen kan slå ut i blom på alla områden.

När jag jämför Jonas Sjöstedts tal under Järvadagarna med det han höll ikväll i Almedalen så är det ganska stora skillnader. I Järva fokuserade han tydligt på klassperspektivet, i Almedalen hade han bestämt sig för ett fördjupat resonemang om välfärdens betydelse för våra liv och då särskilt vårdens betydelse. Flera strateger har den senaste veckan gett just det rådet till regeringen och Vänsterpartiet, att prata mer om välfärden. Det är genom de frågorna som valet kan vinnas. Sjöstedt har uppenbarligen lyssnat på detta råd.

Annelie Nordström,
arbetsmarknadspolitisk talesperson