F! reflekterar över Björklunds partiledartal

3 juli 2017

”Alla ska med - på riktigt” låter det från Almedalens scen. Är det så Jan Björklund gläntar på dörren för att samarbeta med Socialdemokraterna?

Björklund har i alla fall lämnat batongliberalismen bakom sig och sjunger socialliberalismens lov och pratar med en nyväckt glöd om individens möjlighet att få en biljett till klassresan. Men vad hände med att se strukturerna bakom problemen? Att göra samhället bättre för alla och inte bara erbjuda en biljett ut för vissa?

Det märks att Jan Björklund utmanas om partiledarposten av den mer socialliberala Birgitta Ohlsson. I retoriken är det inte längre krav på kepsförbud i skolan, hårdare straff och att upprusta mot Putin. Inte heller nämns den feminism som Björklund talade sig varm för 2014 med ett ord. Inte heller det EU som han talade så mycket om 2016. Det kan sägas mycket om Björklund, men han är väldigt bra på att ta till sig ny retorik i politiken.

Istället är det nu klassklyftor som står i fokus i Björklunds tal, på ett sätt som många är inte vana vid. Precis som det tal Björklund höll på politikerveckan i Järva för en månad sedan så är det etableringen av nyanlända och arbetsmarknad för utrikes födda som står i fokus.

F! tycker det är bra att Liberalerna nu ser problemen med tudelningen på arbetsmarknaden och de ökande klyftorna i Sverige mellan inrikes och utrikes födda. Men det är fel åtgärder Björklund föreslår – en återupprepning av Alliansens politik från 2006-2014 som ju skapade dessa snabbt ökande klyftor.

”Det ska bli fler enkla jobb – så startar fler klassresor” säger Björklund. Men det är inte lägre löner som jämnar ut klassklyftor i Sverige. F! vill istället se massiva satsningar på yrkesutbildning och låta fler dela på jobben genom arbetstidsförkortning. Om en som Björklund säger sig vilja att Sverige ska hålla ihop, så gör en inte det genom att skapa en speciell arbetsmarknad med lägre löner för utrikes födda.

Att minska klyftorna i Sverige gör en genom att ordna bättre förutsättningar för det allmänna. Som så vanligt bland liberaler förlorar sig Björklund in i individens möjligheter. Men nämner då inte vad det är som skapar klyftorna. Det är stor skillnad på en politik som sänker skatten för medelklass och orsakar samtidig kris i skola, socialtjänst, vård och polis jämfört med en politik som inkluderar alla. Den hårda arbetslinjen under åtta års Alliansregering var det som skapade de sociala klyftor som Björklund nu vill ge individer möjlighet att lämna.

Det handlar dock inte om att erbjuda en biljett ut ur förorten, Jan. Det handlar om att alla orter i Sverige ska få leva tillsammans!

Martin Jordö,
ekonomiskpolitisk talesperson