F! presenterar ny rapport: nu är det dags att korta arbetsveckan!

30 juni 2015

I dag (30/6) presenterar Feministiskt initiativ en ny rapport som visar på vinsterna med arbetstidsförkortning. Med anledning av rapporten arrangerar partiet ett seminarium i Almedalen där Gudrun Schyman och Kenneth Hermele redogör för rapportens innehåll och sätter in arbetstidsfrågan i en större diskussion om arbetets roll.

Arbetsveckan i Sverige har legat still på 40 timmar i över 40 år och den faktiskt arbetade tiden har till och med ökat. Tvärtemot vad som sker i andra jämförbara länder, där arbetstiden minskar och åttatimmarsdagen tvingas ge vika för en sjutimmarsdag. I en ny rapport redogör Feministiskt initiativ för vinsterna med arbetstidsförkortning. Rapporten är framtagen av ekonomen Kenneth Hermele på uppdrag av Feministiskt initiativ.

– Det är viktigt att vi för en diskussion om hur vi ska forma ett modernt samhälle där livet är större än arbetslivet. Vilken roll ska fördelningen av arbetet och arbetstiden ha framöver och hur ska socialförsäkringarna fungera för att stödja varje individs ekonomiska självständighet, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Rapporten visar att kortare arbetstid leder till:

  • En sysselsättningsvinst. Kortare arbetsvecka ger fler människor i arbete, det finns inga tecken på att motsatsen skulle ske, det vill säga att kortare arbetstid skulle leda till färre jobb.
  • En jämställdhetsvinst. Lättare att få en rimlig arbetsfördelning i hem och hushåll, här finns ingen automatik men många berättar om att det blivit lättare att skapa jämvikt i fördelningen av arbete och ansvar.
  • En miljövinst. Mer tid utanför arbetet leder till hållbarare livsstilar, inte heller här finns det en automatik men erfarenhet pekar på att de värderingar som leder till att vi jobbar mindre är samma andas barn som när vår strävan mot hållbarhet.
  • En välfärdsvinst när stressen minskar och folkhälsan förbättras, sjukskrivningar går ner och utbrändhet blir mindre vanligt, allt effekter av kortare arbetsdagar.

Läs hela rapporten!

Debattartikel från Hermele och Schyman!

Rapporten Arbetstidsförkortning - en nödvändig samhällsreform-1

 

VÄLKOMMEN PÅ SEMINARIUM I ALMEDALEN

TID: tisdag den 30:e juni kl. 13:00 – 14:00

PLATS: Roxy, Adelsgatan 39 i Visby

Feministiskt initiativ efterlyser moderna reformer för ett modernt liv, där arbetet är en viktig del men inte hela livet. Vi presenterar en rapport om arbetstidsförkortning och diskuterar förslag om förändringar av nuvarande socialförsäkringar. Höjda tak, sänkt arbetstid eller basinkomst?

Medverkar gör:

  • Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ
  • Kenneth Hermele, Feministiskt initiativ
  • Samira Aridad, Författare och journalist
  • Minna Gillberg, Forskare, Gröna Gruppen EU
  • Laura Hartman, Chefsanalytiker, Försäkringskassan
  • Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

 

 

 

För mer information ring Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191