F!-politik är vägen framåt för att minska klyftorna

26 januari 2017

76 miljarder är prislappen för de stora löneskillnaderna mellan kvinnokodade- och manskodade yrken - varje år.

Det slår Lönelotsarna och Sveriges Kvinnolobby fast i en rapport där de har granskat och analyserat de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige.

I samma rapport lyfts Feministiskt initiativs politik kring jämställdhetsfonder fram som ett verktyg för förändring.

En jämställdhetsfond ska under ett antal år finansieras genom en avgift som läggs på alla arbetsgivare. Staten ska bidra med samma summa i motfinansiering och pengarna fördelas till arbetsgivare för att höja lönerna i kvinnokodade yrken. Jämställdhetsfonden ska kontrollera lönehöjningarna i efterhand. Detsamma gäller Fi:s förslag att Medlingsinstitutets uppdrag ändras så att jämställda löner prioriteras före andra uppdrag. F!-politik som togs för 10 år sedan är alltså lika aktuell i dag som medel för att få stopp på den systematiska nedvärderingen av kvinnokodade yrken. Vi gör det tillsammans!