F! kräver att arbetet mot hatbrott prioriteras!

10 mars 2016

Natten mot onsdagen attackerades moderatpolitikern Alexander Bengtson i sitt hem i Uppsala. Detta efter att han nyligen offentligt berättat om de dödshot han tidigare utsatts för. Polisen utreder nu misstankar om hatbrott.

Hatbrott

De afrofobiska hatbrotten ökar mest av alla hatbrott i Sverige, enligt Brå. Trots detta har hatbrotten blivit nedprioriterade inom polisen och det har skett en förskjutning där rasistiska yttringar, som tidigare ansågs oacceptabla, numera anses rumsrena. Denna utveckling måste stoppas!

Därför kräver Feministiskt initiativ att arbetet mot hatbrott prioriteras skyndsamt och tilldelas mer resurser. Hatbrotten bör samlas under en särskild enhet inom polisen och lagen om hets mot folkgrupp, som dessutom är otillräcklig i sig, tillämpas i högre utsträckning.

Feministiskt initiativ verkar också för att pengar ska avsättas till organisationer för att driva informativt arbete när det gäller hatbrott mot rasifierade grupper i samhället. Nu gäller det att samhället snabbt sätter in massiva insatser för att bromsa de accelererande antalen afrofobiska hatbrott.