F! i ny rapport: ”Så vill vi omfördela resurser som i dag läggs på militär säkerhet”

3 juli 2018

Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik har aktualiserats i och med den rödgröna regeringens tillträde. Men de faktiska prioriteringarna, i form av ekonomiska resurser, går huvudsakligen till en ökad militarisering. Satsningarna på mänsklig säkerhet, som frihet från våld i vardagen, är i jämförelse minimala.

Nu presenterar Feministiskt initiativ en ny rapport om mänsklig säkerhet som redogör för hur vi vill omfördela en del av de resurser som idag läggs på militär säkerhet, för att på en betydligt högre ambitionsnivå förebygga det våld som sker dagligen i vårt samhälle.