F! backar #metoo

6 mars 2018

Idag träffar sextiofem Metoo-upprop jämställdhetminister Åsa Regnér och lämnar in sju åtgärdsförslag för ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och våld.

Feministiskt initiativ backar uppropens förslag som även återfinns i vår politik och i våra prioriterade valfrågor.