Europaparlamentets krav på EU-kommissionen: Stoppa biståndet tills Dawit Isaak blir fri

6 juli 2017

Soraya Post - Europaparlamentariker för Feministiskt initiativ - har förhandlat fram en resolution som fördömer EU:s återupptagna bistånd till Eritrea. Europaparlamentet antog den under lunchen på torsdag.

– Eritrea måste frige Dawit Isaak och andra politiska fångar, säger Soraya Post, MR-talesperson och förhandlare för socialdemokratiska S&D-gruppen. Innan de har släppt Dawit ska regimen inte ha ett öre i bistånd från EU.

Europaparlamentet förnyar kraven om ett omedelbart frisläppande av Dawit Isaak i en resolution om honom och andra människorättsbrott i Eritrea och ökar trycket mot regimen. Men också mot den egna EU-kommissionen, sedan Europeiska utvecklingsfonden, EDF, nyligen återupptagit biståndssamarbetet med Eritrea.

– Vi fördömer beslutet att återuppta biståndet till Eritrea och att ge dem 200 miljoner nya euro. EU-kommissionen måste se till att pengarna inte går till den eritreanska statsmakten. De nu beviljade biståndsmedlen ska gå till civilsamhällets arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Inte ett öre ska gå till regimen innan de släppt Dawit fri och börjat respektera de mänskliga rättigheterna för alla eritreaner, säger Soraya Post från Feministiskt initiativ.

Av Europaparlamentets resolution, som Soraya Post har förhandlat fram för socialdemokratiska S&D:s räkning – parlamentets näst största partigrupp – och som klubbas på torsdag, framgår att Dawit Isaak blivit en symbol för pressfrihet och kampen för mänskliga rättigheter och demokrati i Eritrea. Men också på ett mänskligt plan betyder han mycket för många.

– Det har gått 16 långa år av ovisshet. Det minsta regimen i Eritrea kan göra är att låta Dawit ge ifrån sig ett livstecken. Det är en fråga om humanitär anständighet, säger Soraya Post.

Soraya Post är ledamot av Europaparlamentet för Feministiskt initiativ och är den socialdemokratiska partigruppens talesperson i frågor som rör mänskliga rättigheter. Hon förhandlar också åt den socialdemokratiska S&D-gruppen i DROI-utskottet för mänskliga rättigheter samt kring resolutioner i brådskande ärenden.

PRESSKONTAKT:
Aaron Israelson, kommunikatör
0032-498 44 29 31
[email protected]