2 år i EU-parlamentet

Var du en av dem som röstade in Feministiskt initiativ i Europaparlamentet för exakt två år sedan? Då undrar du kanske vad vi hållit på med sedan dess?

Var du en av dem som röstade in Feministiskt initiativ i Europaparlamentet för exakt två år sedan? Då undrar du kanske vad vi hållit på med sedan dess?

– Jag har avverkat två år av fem i Europaparlamentet. Och när vi nu närmar oss halvtid är det dags för en liten summering, säger Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt initiativ, och fortsätter:

– Vad kan jag checka av och vad återstår att göra? Sammanfattningsvis kan jag säga att jag är stolt, men långt ifrån klar. Tack för förtroendet så här långt. Nu ger vi järnet fram till EU-valet 2019!

För Feministiskt initiativ står de mänskliga rättigheterna i centrum för all politik. Feminism, antirasism, hbtq-frågor och politik för alla med funktionsnedsättningar handlar i grund och botten om lika rättigheter. Därför accepterar vi inte att dessa frågor blir alibin i det politiska arbetet. Mänskliga rättigheter ska inte vara något en håller på med vid sidan av och plockar fram under högtidstalen.

För Feministiskt initiativ är det också viktigt att nå resultat. Därför tog vår EU-parlamentariker, Soraya Post, plats i den näst största partigruppen i Bryssel – socialdemokraterna. Och i några av de viktigaste utskotten, där Soraya jobbar med bland annat utrikesfrågor och medborgerliga rättigheter.  Under de här två åren på plats i Europaparlamentet har vi fokuserat på våra kärnområden: rasism och antiziganism, feminism, hbtq-frågor och funkispolitik. Och visst har den feministiska politiken gjort avtryck i Bryssel…

2 år i EU

Antiziganism och rasism

Check.
Efter att vi tagit plats i parlamentet var bland det första vi gjorde att starta upp en tvärpolitisk grupp mot rasism med parlamentsledamöter från olika länder och partigrupper. Gruppen, som Soraya är ordförande i, heter ARDI och har i bred allians drivit på det parlamentariska antirasistiska arbetet, och bland annat uppmärksammat afrofobi, islamofobi och antiziganism. ARDI-gruppen har också ordnat det första högnivåmötet om rasism med EU-kommissionen.

Våren 2015 samlade vi en majoritet i parlamentet bakom en gemensam europeisk minnesdag den 22 augusti varje år för Förintelsens romska offer. Vi fick även EU-kommissionen och medlemsländerna i Europeiska rådet att rekommendera alla EU-länder att införa denna minnesdag.

I april 2015 fick vi med oss parlamentet på en resolution mot antiziganism – det är första gången parlamentet använder termen antiziganism, som är en typ av rasism riktad mot romer, och första gången de europeiska romernas situation kopplas till majoritetssamhällets rasistiska struktur. En bred majoritet med partier från höger till vänster ställde sig bakom resolutionen – det ska vi påminna dem om när vi för den antirasistiska kampen vidare. Med resolutionen har nämligen parlamentet förbundit sig att agera mot varje yttring av antiziganism.

Soraya Post är talesperson i romafrågor för den socialdemokratiska gruppen – parlamentets näst största partigrupp.

Inför Internationella romadagen, den 8 april 2016, ordnade vi en romavecka i parlamentet. Drygt hundra deltagare från det romska civilsamhället runt om i Europa fick mötas, ta del av ny kunskap, lyssna på musik, titta på konst och ställa politikerna till svars. För första gången diskuterades antiziganism och romska strategier av romska aktivister med parlamentariker och representanter för EU-kommissionen på plats i EU-parlamentet i Bryssel.

EU bild II

Feministisk utrikespolitik

Check.
Den svenska regeringen säger sig bedriva en feministisk utrikespolitik. Det kan vi diskutera om de lyckas med.

Feministiskt initiativ i Europaparlamentet har i alla fall lyckats få till en betydligt mer feministisk utrikespolitik för hela EU. Vi fick igenom flera av våra viktiga ändringsförslag när parlamentet i november 2015 klubbade en gemensam utrikespolitik. Bland annat drev vi igenom att säkerhetspolitiken alltid ska ha genusperspektiv och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

Flera ledamöter på högerkanten hade – som vanligt – svårt för alla skrivningar om reproduktiv hälsa, men efter en tuff kamp fick vi majoriteten att rösta för att kvinnliga krigsoffer ska ha tillgång till säkra aborter.

Tack vare Sorayas enträgna arbete som förhandlare åt den socialdemokratiska gruppen kräver också parlamentet att nästa generalsekreterare i FN blir en kvinna.

EU III

Hbtq

Check.
Den socialdemokratiska partigruppen, den näst största i EU-parlamentet, har tack vare oss precis fått sitt första så kallade ”policy paper”, en politisk handlingsstrategi, i hbtq-frågor. Sent omsider, kan en tycka. Men hade knappast hänt än på ett tag om inte Feministiskt initiativ och Soraya Post drivit på.

I utrikespolitiken fick vi med oss parlamentet på att kräva att FN:s säkerhetsråd ska agera för hbtq-personers rättigheter samt att FN ska ta särskild hänsyn till könsidentitet i jämställdhetspolitiken, samt i fredsförebyggande och konflikthanterande arbete samt inom fattigdomsbekämpning.

Eu IIII

Funkispolitik

Check.
Vi bjöd in till den första hearingen i EU-parlamentet om förslaget till ny tillgänglighetslag för hela EU. Med oss hade vi ett 20-tal särskilt inbjudna kvinnliga gäster från Synskadades riksförbund i Sverige samt många andra funkisaktivister från hela Europa. Nu ökar vi trycket så att det faktiskt blir en ny tillgänglighetslag snart.

Och nu jobbar Soraya Post också på en ny hearing – denna gång om våld i nära relationer som särskilt drabbar funktionshindrade kvinnor.