Lättläst: EU-valplattform

Partiet Feministisk initiativ, Fi, ställer upp i valet till Europaparlamentet, EU-valet.

Partiet Feministisk initiativ, Fi, ställer upp i valet till Europaparlamentet, EU-valet.

Med feminism menar Fi
att alla människor ska ha samma möjligheter
att leva ett bra liv.
Så är det inte idag.
Gruppen kvinnor har sämre möjligheter
än gruppen män.
Det vill vi ändra på.

Vi ställer upp i EU-valet eftersom vi tycker att
EU, Europeiska unionen,
borde arbeta mycket mer för
mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa.

Vi ställer också upp i EU-valet
för att vi vill stoppa rasister från att få mer makt.
De senaste åren har rasistiska och konservativa partier
blivit större i hela Europa.
Flera av de partierna har redan platser
i Europaparlamentet.

En del rasister säger
att män och kvinnor är jämställda i Europa.
De säger att förtryck av kvinnor kommer från invandrare,
och att det är en anledning till
att Europa ska sluta ta emot invandrare.

Det är inte sant!
Mycket måste fortfarande förändras
för att Sverige och Europa ska bli jämställt på riktigt.
Och rasistisk och konservativ politik
är dålig för kvinnor,
dålig för alla som har en annan hudfärg än vit,
dålig för flyktingar, homosexuella och arbetare.

Därför säger vi:
Rösta på Feministiskt initiativ i EU-valet!
Ut med rasisterna och in med feministerna!

Mer om EU-valet

EU-valet är den 25 maj i år.
Feministiskt initiativ har börjat samarbeta
med andra feministiska partier i Europa.
Vårt mål är att skapa
en feministisk partigrupp i Europaparlamentet.

Här nedanför kan du läsa om vad Fi vill
i 10 viktiga frågor.
Det är vår valplattform för EU-valet.

1. Öppna världens gränser

Människor flyr från sina hem
på grund av orättvisor i världen,
som krig, förföljelse, fattigdom och sexuella övergrepp.

Feministiskt initiativ menar att alla
ska ha rätt till ett tryggt liv.
Det gäller både i EU och i resten av världen.

Eftersom det finns orättvisor i världen
måste människor få flytta till nya länder.
Det ska bli lättare att komma in i Europa.

2. Europa ska vara fredligt

Feministiskt initiativ vill
att EU ska sluta planera militära verksamheter.

Europas länder ska i stället bidra till fred i världen
genom till exempel rättvis handel och diplomati.

Vi vill också att EU ska sluta sälja vapen
och göra om vapenindustrin till att producera andra saker
som bra mat och kläder.

3. Skydda demokratin

Vissa EU-länder har blivit mindre demokratiska.
EU måste kontrollera att länder som blir EU-medlemmar
fortsätter följa EUs krav
på demokrati och mänskliga rättigheter.

4. Alla ska slippa våld och sexuellt utnyttjande

Mäns våld mot kvinnor
är Europas största säkerhetsproblem.

Vi vill se ett Europa utan prostitution
och utan trafficking, handel med människor.
Vi tycker det ska bli olagligt att köpa sex
i hela Europa.

De som utsätts för våld ska få mer stöd och skydd,
och domstolar och liknande
måste få bättre kunskaper
om sexbrott och mäns våld mot kvinnor.

5. Ett tillgängligt Europa

Personer med funktionsnedsättning
ska få röra sig lika fritt i Europa som alla andra.

Därför vill vi
att otillgänglighet ska räknas som diskriminering i EU.

Alla människor, oavsett funktionalitet,
ska kunna resa, arbeta och studera i EU.
Alla ska kunna delta i demokratin utan hinder.

6. Aktivt jämställdhetsarbete

Feministiskt initiativ vill att EU ska
tillsätta nya sorters EU-kommissionärer.
De personerna ska ansvara för jämställdhet
och för att jobba mot diskriminering.

EU ska också analysera sin budget varje år
för att se om budgeten är bra eller dålig för jämställdheten.

EU ska säga åt alla medlemsländer
och alla andra delar av EU som har makt
att fler kvinnor och fler grupper som är i minoritet,
till exempel vissa folkgrupper,
måste vara delaktiga när vi tar beslut.

7. Sexualitet och identitet

Det har blivit svårare att få göra abort
i flera EU-länder.
Det är politiskt konservativa grupper
som gjort att det blivit svårare.
De konservativa gör också så att
homosexuella, bisexuella och transpersoner
får svårare att leva som de vill och bilda familjer.

Alla måste få bestämma över sin egen kropp och sexualitet,
alla måste få leva öppet utan att bli hotad.
Det borde vara en mänsklig rättighet.

8. Förskola och barnomsorg för alla

Det behöver finnas fler förskolor och mer barnomsorg
i hela EU.
Familjer blir mer jämställda
och den ekonomiska utvecklingen blir bättre
om kvinnor kan arbeta på samma villkor som män.

9. En feministisk klimatpolitik

Feministiskt initiativ vill ha ett hållbart energisystem.
Systemet ska bygga på förnybara resurser,
till exempel vatten eller avfall från jordbruket.
Systemet ska släppa ut så lite växthusgaser som möjligt.

Med ett sådant system fördelas resurserna mer rättvist
både för människor idag och för människor i framtiden.
Vi vill att EU ska arbeta för ett sådant system
och för bättre tågtrafik i Europa.
Det är bra för miljön att åka tåg i stället för flyg eller bil.

Feministiskt initiativ vill också arbeta för
ett hållbart jordbruk i EU.
Jordbruken ska bli mer miljövänliga
och de ska behandla djuren bättre.

10. En feministisk ekonomi

Stora företags ekonomiska intressen
får aldrig vara viktigare än mänskliga behov.
Men så har det blivit mer och mer i EU.
Medborgarna har också fått svårare att
bestämma demokratiskt om landets ekonomi
och det har blivit fler fattiga i EU.

Feministiskt initiativ är emot det.
Vi vill också att EU ska ta kontroll över
de så kallade skatteparadisen,
och vi tycker inte att ekonomin ska bygga på
att ett fåtal människor blir rika på
att spekulera på börsen.