Soraya Post’s betänkande – om romer situation – uppe för röstning i EU

24 oktober 2017

I morgon röstar Europaparlamentet om ett betänkande kring romers situation i EU. Soraya Post, ledamot för Feministiskt initiativ, är huvudförfattare till betänkandet och har lagt fram ett antal krav på kommissionen och medlemsländerna.

 

 

 

 

 

– Jag vill med rapporten tydligt visa att anti-ziganismen är grundorsaken till varför romer fortfarande exkluderas på alla nivåer i alla samhällen runt om i EU. Den finns på individnivå, och den finns på institutionell nivå. Den är strukturell och den är historisk. Anti-ziganismen är ett djupt sår i våra samhällen, som vi måste erkänna för att kunna läka, säger Soraya Post.

Särskilt viktiga punkter i betänkandet är att uppmana kommissionen att inrätta en sannings- och försoningskommission på EU-nivå. Samma uppmaning riktas mot alla medlemsstater. Syftet är att erkänna förföljelsen, utestängandet och förnekelsen av romer under århundraden och dokumentera detta i en officiell vitbok. Kommissionen uppmanas också behandla anti-ziganismen som en övergripande och horisontell fråga, och att i partnerskap med medlemsstater, EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och civilsamhället ta fram konkreta åtgärder som medlemsstaterna kan vidta för att bekämpa anti-ziganismen.

– EU har en skyldighet att säkerställa mänskliga rättigheter för alla människor. De är medfödda rättigheter, även för romer. Att 10 till 12 miljoner romer är exkluderade från alla nivåer av samhället är ett brott mot deras mänskliga rättigheter. Om vi inte sätter detta i centrum för vårt politiska arbete kan vi inte tala om demokrati eller att vi upprätthåller de värderingar som EU-fördragen bygger på, säger Soraya Post.

Fakta:
Betänkadets titel: Om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism. Soraya Post har varit huvudförfattare och huvudförhandlare för rapporten. Arbetet har pågått i ca ett års tid och har involverat många olika deltagare från civilsamhället.

Rapporten kan du ladda ned/läsa här

Här hittar du en videofilm (1:49 min) där Soraya berättar om rapporten:
Ingen vill leva som boskap

Soraya Post är Feministiskt initiativs representant i Europaparlamentet. Hon sitter i den socialdemokratiska gruppen och är deras talesperson from romafrågor. Soraya är även gruppkoordinator for DROI, utskottet för mänskliga rättigheter, samt gruppkoordinator för brådskande ärenden. Europarlamentet tar varje plenum i Strasbourg beslut om tre brådskande fall av människorättskränkningar runt om i världen.

Kontakt: Linda Hiltmann på +46 0708 694 104 eller [email protected]