ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

25 november 2014

Våld mot kvinnor hindrar kvinnor från att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Tisdag den 25 november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, en dag som instiftades av FN 1999. Med våld mot kvinnor menas enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.

Ljus

I Sverige arrangeras ett antal event runt om i landet i morgon tisdag, här nedan följer en lista. Vet du fler? Tipsa gärna så fyller vi på.

F! Alingsås kommer att stå på Kungsgatan ca kl 16-19. De bjuder på något varmt att dricka och möjlighet att prata samt ta del av statistik och annat material om denna viktiga fråga. Välkommen

Eslöv

►  F! Malmö arrangerar inget i egen regi men deltar i och stöttar denna ljusmanifestation

Stockholm

Uppsala

Växjö

Ystad/Simrishamn/Tomelilla

Örebro