Ett delat Tyskland väljer trygghet och fördom

25 september 2017

AfD:s framgångar är en tragedi för Tyskland. Det är både skrämmande och allvarligt att ett högerextremt parti åter tar plats i Förbundsdagen för första gången sedan andra världskriget.

Även om CDU:s konservativa politik skiljer sig från F!:s, hoppas vi att det fortsatta förtroendet för matriarken Merkel kan ge en viss stabilitet och dämpa de högerextrema vindar som nu åter sveper in över Tyskland.

Förutsättningen är att Merkels moraliska kompass, som hon själv refererar till, även fortsättningsvis pekar henne i riktning mot mänskliga rättigheter, trots det politiska klimatet, i Tyskland såväl som i Europa, Sverige inkluderat.

Den fortsatt starka högerextrema våg som dominerat den Europeiska politiken de senaste åren kräver att vi kraftsamlar. En annan värld är möjlig, tillsammans kan vi vara den förändring vi vill se.